Ny analyse af muligheder for almindelig kørsel i nødspor

Vejdirektoratet har screenet ti motorvejsstrækninger forskellige steder i landet, hvor det med større eller mindre ændringer af vejen vil være muligt at tillade almindelig kørsel i nødsporet. Nogle sted er er der dog behov for forskellige ombygninger, som blandt andet omfatter en forstærkning af nødsporet, flytning af autoværn og ændring af striber.

Vejdirektoratets analyse af mulighederne for kørsel i nødspor på ti udvalgte motorvejsstrækninger i Danmark er gennemført i forlængelse af trafikaftalen mellem V, DF, LA, K, S, R og SF fra 2014.

Kørsel i nødsporet kan især være relevant på strækninger, hvor der er nedsat fremkommelighed, og hvor der ikke umiddelbart er mulighed for finansiering af en egentlig udbygning af vejen. De ti strækninger er således valgt ud fra, hvor der er størst trængsel. Analysen har omfattet strækninger på Fynske Motorvej, store strækninger på E45 Østjyske Motorvej og strækninger på Hillerødmotorvejen og Holbækmotorvejen.

Der er foretaget en screening af i alt 156 km motorvej, svarende til 13 pct. af det samlede motorvejsnet.

”Alle de undersøgte steder vurderer vi overordnet, at det vil være muligt at køre i nødsporet ved at foretage nogle ombygninger og ændringer af vejen og nogle broer. Det vil være et tiltag, der kan afhjælpe kapacitetsproblemerne i en periode, indtil en fuld udbygning kan foretages. Der er tale om en overordnet analyse, som ikke besvarer alle spørgsmål i forbindelse med de konkrete strækninger”, fortæller projektchef i Vejdirektoratet Ulrik Larsen.

Åbne spørgsmål

Analysen kommer ikke med et detaljeret forslag til, hvordan man skal gennemføre kørsel i nødspor, hvis der er politisk ønske om det.

”Det endelige valg af hvilken hastighed, der skal være gældende, når nødsporet er åbent, er et blandt flere centrale spørgsmål i forhold til, om kørsel i nødspor giver en effekt. Man kan blive nødt til at følge trafikken forholdsvis tæt, så nødsporet kun åbnes i faste perioder med stor trængsel. Og vi skal sikre, at trafikanterne informeres om hvornår, de må benytte nødsporet”, siger Ulrik Larsen.

Vil kræve ombygninger

På grundlag af screeningen er nogle af strækningerne på E20 og E45 blevet undersøgt lidt nærmere. Undersøgelserne på de fire strækninger viser behov for forskellige ombygninger, som blandt andet omfatter en forstærkning af nødsporet, flytning af autoværn, ændring af striber og ændringer af afvandingssystemet.

Derudover kan kørsel i nødsporet medføre behov for at foretage ombygninger af krydsene i tilslutningsanlæggene for at sikre, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende og f.eks. ikke skaber kø tilbage på motorvejen.

Læs rapporten her

Annonce