Beredskaber til bekæmpelse af brand om bord på skibe er nu sendt i udbud

Beredskabsstyrelsen har iværksat et udbud af landets to beredskaber til bekæmpelse af brand om bord i skibe til søs. Det ene beredskab skal være hjemmehørende vest for Storebælt, det andet øst for Storebælt. Transporten af det særlige brandberedskab til og fra et brændende skib forestås af Forsvaret og koordineres af Forsvarets Operationscenter (JOC).

I dag drives beredskabet vest for Storebælt af Østjyllands Brandvæsen, mens Falck står for beredskabet øst for Storebælt. Efter udbuddet skal en ny kontrakt træde i kraft den 1. maj 2018 og med udløb 31. december 2022. Beredskabet vil dog først skulle være indsatsklar pr. 1. januar 2019. Der er mulighed for forlængelse i op til to år.

Hvert af de to beredskaber skal omfatte minimum 24 specialuddannede brandfolk, hvoraf der umiddelbart kan afsendes et indsatshold bestående af 1 indsatsleder, 1 holdleder og 4 brandfolk. Det skal være muligt at afsende et supplerende indsatshold. Indsatsopgaven om bord på skibe til søs omfatter brandbekæmpelse og omfatter ikke andre beredskabsopgaver.

Beredskabet skal kunne stå klar med et indsatshold på en egnet helikopterlandingsplads, der kan anvendes som opsamlingssted, hurtigst muligt, dog senest indenfor 30 min. fra alarmen er modtaget. I tilfælde af opsamling med skib skal beredskabet kunne stå klar på nærmeste havn, der kan anvendes som opsamlingssted, hurtigst muligt, dog senest indenfor 60 min. fra alarmen er modtaget.

Indsatsholdene skal gennemføre særlige uddannelser og udstyres med særligt udstyr til at kunne udføre opgaven. Uddannelse i forbindelse med helikoptertransport (HOIST-uddannelse) gennemføres ved Flyvestation Karup. Det forventes at beredskabet kan kommunikere på dansk og at indsatslederen kan kommunikere med skibets kaptajn på engelsk.

De to kontrakter har hver en anslået værdi på 4,6 mio. kr.

Annonce