Nyt ressourcekatalog giver overblik over køretøjer og andet materiel

Beredskabsstyrelsen har lanceret et nyt ressourcekatalog. Her kan beredskabschefer, politi, indsatsledere og andre hurtigt få et overblik over beholdning og placering af styrelsens køretøjer og andet materiel, der indgår i katastrofeberedskabet. Kataloget er opdelt i en række hovedkategorier, som letter søgningen. Under de enkelte ressourcer findes desuden en beskrivelse af det pågældende udstyrs anvendelse og vigtigste materielkomponenter samt fotos.

Ved større ulykker og katastrofer kan de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder med beredskabsansvar få assistance fra Beredskabsstyrelsen i form af mandskab og materiel. Mandskab og materiel fra Beredskabsstyrelsens centre kan afgå øjeblikkeligt og nå frem til alle dele af landet inden for maksimalt to timer.

Det nye ressourcekatalog er udarbejdet med henblik på, at beredskabschefer, politi, indsatsledere og andre samarbejdspartnere hurtigt og enkelt kan få overblik over, hvilke ressourcer Beredskabsstyrelsen råder over, samt på hvilke af styrelsen seks operative centre udstyret er placeret.

I ressourcekataloget kan man søge materiel og køretøjer inden for kategorierne Brand, Redning, CBRN, Kommunikation og Særligt materiel.

Annonce