Beredskabsforbundet: Frivillige svigtes i nyt forlig

Der er ikke blevet taget hensyn til beredskabets frivillige i den politiske aftale om redningsberedskabet – beredskabsforliget. Det mener Beredskabsforbundet, som står uforstående over for det endelige resultat. Ifølge Beredskabsforbundet mangler forliget visioner og konkrete tiltag i forbindelse med anvendelsen af frivillige, der udgør knap 30% af den samlede mandskabsstyrke i beredskabet.

“Vi har gennem længere tid forsøgt at få politikernes øjne op for, at frivilligelementet i det danske redningsberedskab skal styrkes. Det er desværre ikke lykkedes i det nye beredskabsforlig. Resultatet er ganske enkelt skuffende. Skuffende ikke mindst set i relation af at vi efter forligsudkastet, der blev offentliggjort den 9. november 2006, har haft møder med alle partier for at redegøre for samtlige vores synspunkter. Vi har fremsat ønsker om flere midler til styrkelse af frivilligelementet i redningsberedskabet, og det har alle partier været positive over for. Desværre kan vi konstatere i forliget, at vores bønner ikke er blevet hørt. Vi ønsker stadig et bredt forlig, hvor partierne, der vil tale de frivilliges sag, kan være med til udmønte og implementere synspunkterne i forliget”, siger Beredskabsforbundets præsident, Bjarne Laustsen.

Beredskabsforbundet havde forud for de politiske forhandlinger om forliget fremsat et ønske om at få etableret en konsulentvirksomhed, der kunne styrke frivilligelementet regionalt. Beredskabsforbundets informationsvirksomhed skulle også styrkes, så forebyggende informationskampagner kunne lanceres.

“Mange af Beredskabsforbundets ønsker er slet ikke berørt i det nye forlig. De to nævnte områder har vi kæmpet hårdt for at få implementeret i det nye forlig, men altså uden held. Vi har brug for at kunne hverve frivillige i fremtiden, og det er et arbejde, som vi skulle være startet på hurtigst muligt. Det bliver sværere og sværere at hverve frivillige til redningsberedskabet, og derfor havde vi ønsket at etablere regionale konsulentvirksomheder, der kunne styrke anvendelsen af frivillige og deres vilkår lokalt. Vi havde også gerne set, at Beredskabsforbundets forebyggende indsats via kampagner rettet mod befolkningen blev styrket. Vi har et ansvar over for befolkningen om at oplyse dem og gøre dem selvhjulpne. Det er desværre projekter, som vi nu må sætte i bero”, siger Bjarne Laustsen.

Beredskabsforbundet står også uforstående over for en række af de øvrige forligspunkter. Det gælder bl.a. nedsættelsen af en håndfuld arbejdsgrupper samt uddannelsesstrukturen, der ifølge forbundet ikke er beskrevet fyldestgørende. Beredskabsforbundet forstår desuden ikke, at det er planlagt at lukke en række af Beredskabsstyrelsens undervisningsfaciliteter – det er ifølge forbundet ikke med til at styrke det samlede danske redningsberedskab.

Annonce