Beredskabsordbøger skal give mere effektivt samarbejde på tværs af grænsen

Hvad hedder et røgdykkerapparat, en C-slange, et mellemskumrør eller en slangetender på tysk? Svarene er ganske relevante for de danske brandfolk, som indgår i projektet ”Beredskab uden Grænser“, hvor danske og tyske brandvæsener skal arbejde tættere sammen. Et af de første led i projektet har derfor været at udarbejde en ordbog med billeder af alt det materiel, som brandvæsenerne anvender til dagligt. Billederne er så forsynet med materiellets danske og tyske betegnelse.

For at reducere sprogbarriererne har det EU-støttede projekt faktisk udarbejdet to ordbøger. Den ene er en lille pixiordbog, der er rettet mod de enkelte brandfolk og har en størrelse, som gør det muligt at opbevare den i branddragten. Den anden er en meget omfattende XL-ordbog, som er beregnet til kontorbrug.

Projektet “Beredskab uden Grænser” blev indledt i oktober 2011, og målet er at udvikle det borgernære beredskab over for brande, ulykker og katastrofer i det grænsenære område. Initiativtager til projektet er Region Sønderjylland-Schleswig. Projektpartnere er kommunerne Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.

Projektet skal blandt andet skabe en nærmest komplet oversigt over materiel hos de relevante beredskaber syd og nord for grænsen, så beredskabsmyndigheder og indsatsledere ved, hvad der lokalt hos de forskellige beredskaber findes af både standard- og specialmateriel. Der skal derefter laves aftaler om, hvilke beredskaber, der kan rekvireres over grænsen i hvilke geografiske områder og i hvilke situationer.

For at sikre et optimalt samarbejde skal der desuden afklares en række praktiske forhold. Det gælder for eksempel de tekniske og praktiske forhold omkring alarmering, ligesom der skal laves en juridisk udredning om forsikringsforhold ved indsats over landegrænsen.

Projektet skal være afsluttet med udgangen af 2012.

Annonce