Beredskabsstyrelsen kritiserer Vejles spareplaner

Google Maps
Brandstationen i Vejle

Vejle Kommunes meget omtalte spareplan for beredskabet, der blandt andet lægger op til at to brandstationer skal nedlægges, får en hård medfart af Beredskabsstyrelsen. Styrelsen har vurderet Vejle Kommunes udkast til ny plan for dimensionering af beredskabet, og vurderingen er, at besparelserne vil indebære, at beredskabet bliver svækket og at der kan være problemer med at foretage en forsvarlig indsats.

Beredskabskommissionen i Vejle har foreslået en række ændringer i beredskabet på grund af sparekrav fra kommunen.

Ifølge udkastet til ny plan for den risikobaserede dimensionering skal brandstationerne i Børkop og Bredsten nedlægges, en slangetender skal flyttes fra Egtved til Vejle (hvor den skal bemandes med frivillige), det 3. slukningstog i Vejle skal bemandes med frivillige (og måske en fastansat holdleder) og redningslift og ekstra tankvogn i Give skal nedlægges.

Imidlertid peger Beredskabsstyrelsen på flere problemer med de foreslåede ændringer. Styrelsen vurderer således, at Give er et område med særlige risici, herunder en række høje bygninger, og derfor har styrelsen nu meddelt Vejle Kommune, at man finder, at kommunen bør genoverveje den planlagte nedlæggelse af redningsliften i Give. Men det er især i forhold til de to stationslukninger, at Beredskabsstyrelsen har indvendinger.

I Børkop har de lokale brandfolk ført en indædt kamp mod planerne om at lukke brandstationen og i stedet indsætte en Hurtig Sluknings Enhed. Og de får opbakning fra Beredskabsstyrelsen, der mener, at Børkop må betegnes som et område med bymæssig bebyggelse og endvidere et område med en række særlige institutioner. Dermed er der tale om et område, som ifølge styrelsen må være omfattet af kommunens overordnede servicemål om fremmøde på 10 minutter, men det mål kan ikke opfyldes med en HSE, der med en bemanding på 1+1 kun kan varetage meget begrænsede opgaver selvstændigt. Børkop ligger ifølge beregningerne 15 minutter fra Fredericia og sandsynligvis 17-18 minutter fra Vejle.

I Bredsten har Beredskabsstyrelsen ikke haft data nok til at vurdere, om Bredsten kan betegnes som et område med bymæssig bebyggelse. Men såfremt der er tale om bymæssig bebyggelse, vil kommunens overordnede servicemål ikke være opfyldt.

Vejle Kommune har i udkastet til planen en række GIS-kort, der viser responstiderne i forskellige områder. Kommunen har anvendt en fremkommelighed på 90 %, der svarer til gennemsnitshastigheder på 108 km/t for motorveje, 90 km/t for hovedveje og 72 km/t for byveje. Det får Beredskabsstyrelsen til at bemærke, at en fremkommelighed på 90 % for tunge brand- og redningskøretøjer i en række tilfælde vil være urealistisk. Men andre ord vil brandkøretøjerne ikke kunne nå frem så hurtigt, som Vejle Kommune har forudsat.

Beredskabsstyrelsens konklusion er, at forslaget til plan for risikobaseret dimensionering af beredskabet i Vejle Kommune proceduremæssigt lever op til de krav, der stilles i dimensioneringsbekendtgørelsen. ”Det er dog Beredskabsstyrelsens sammenfattende vurdering, at forslaget medfører en svækkelse af kommunens samlede beredskab. Styrelsen finder, at dette i visse tilfælde og i visse områder kan medføre, at det ikke vil være muligt at foretage en forsvarlig indsats. Styrelsen finder endvidere, at flere af ændringerne er i strid med kommunes egne servicemål”, skriver Beredskabsstyrelsen til Vejle Kommune.

Beredskabskommissionen i Vejle skal behandle sagen på et møde i dag.

Annonce