Køge Kommune står fast: Vil etablere eget beredskab

Senest i 2021 vil Køge Kommune udtræde af Østsjællands Beredskab og oprette sit eget beredskab. Det har et enigt byråd besluttet, og dermed mister Østsjællands Beredskab en af de største ejerkommuner. De lokale politikere mener, at et farvel til Østsjællands Beredskab er eneste vej til at sikre samme dækning af Køge Kommune som hidtil ved brande og ulykker.

Borgerne i hele Køge Kommune skal være sikre på, at hjælpen kommer hurtigt frem, når der opstår brand, oversvømmelser og andre kriser. Derfor valgte et enigt Køge Byråd tirsdag ikke at godkende oplægget til ny risikobaserede dimensionering fra Østsjællands Beredskab.

Østsjællands Beredskab er et samarbejde om beredskabsindsatsen mellem otte kommuner. Men det er Køge Byråds opfattelse, at enighed blandt de otte kommuner om den risikobaserede dimensionering er en forudsætning for det etablerede samarbejde i Østsjællands Beredskab. Derfor har byrådet vurderet, at den naturlige konsekvens af at afvise oplægget til den risikobaserede dimensionering er, at Køge Kommune udtræder af Østsjællands Beredskab senest den 1. januar 2021.

Bekræfter beslutning fra januar

Beslutningen er en udløber af en byrådsbeslutning fra januar. Her satte byrådet spørgsmålstegn ved, om den bemanding af brandstationerne, som Østsjællands Beredskab lagde op til, var dækkende for behovet i Køge Kommune.

Byrådet vurderer, at der fortsat er for stor usikkerhed om, hvorvidt den nye risikobaserede dimensionering kan levere det sikkerheds- og serviceniveau, som Køge Kommune ønsker. Det gælder navnlig fastholdelse og sikring af responstider i kommunens yderområder. Samtidig ønsker Køge Kommune at bevare og styrke beredskabet, og byrådet er derfor uenig i den sparekurs, der har været gældende siden etableringen af samarbejdet.

Endvidere er det byrådets opfattelse, at Østsjællands Beredskab ikke har levet op til de forventninger, som Køge Kommune har til et fælleskommunalt samarbejde, herunder med hensyn til gennemsigtighed og ejerkommunernes inddragelse i beslutningsprocesser.

”Det sker ganske få gange i et menneskes liv, hvis overhovedet nogen, at man ringer 112. Og når det sker, er det fordi, man har akut brug for hjælp. Derfor er det også en af vores fineste opgaver at sørge for, at vi har et parat og velbemandet beredskab, der hurtigt kan nå ud i alle hjørner af vores kommune. Køge Kommune har en helt særlig geografi. Vi har både mange boliger, industri, havn, universitetshospital og anden væsentlig infrastruktur, hvilket stiller nogle særlige krav til beredskabet. Med denne indstilling sikrer vi, at det er os, der i fremtiden bestemmer, hvilken bemanding vi har i vores beredskab, og at Køge Kommunes borgere får en lige så god dækning fra redningsberedskabet, som tilfældet er i dag”, siger borgmester Marie Stærke.

Forventer et dyrere beredskab

Byrådet har valgt mellem tre forskellige modeller for den fremtidige løsning af beredskabsopgaven. Den valgte model indebærer altså, at byrådet ikke godkender Østsjællands Beredskabs oplæg til den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, og at Køge Kommune udtræder af samarbejdet i Østsjællands Beredskab.

Køge Kommune kommer således i fremtiden til selv at stå for beredskabsopgaven, hvilket medfører udgifter til etablering, ligesom der højst sandsynligt vil være ekstraudgifter forbundet med at drive beredskabet selv. Til gengæld får Køge Kommune retten til selv at dimensionere beredskabet ud fra den bemanding, som byrådet ønsker.

Flere andre kommuner, herunder Helsingør og Slagelse, har tidligere valgt at udtræde af fælleskommunale beredskaber.

Annonce