Beredskabsstyrelsen og beredskabscentrene skal have skærmvægsløsninger

For at styrke krisestyringsfaciliteterne, så skal Beredskabsstyrelsens hovedkontor i Birkerød samt de regionale beredskabscentre have en ny skærmvægsløsning. Her skal det være muligt at samle centrale informationer fra en lang række af Beredskabsstyrelsens øvrige operative systemer i ét visuelt overblik, og dette samlede overblik skal kunne deles med styrelsens operative afdelinger.

Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som netop har meddelt, at man på vegne af Beredskabsstyrelsen snart vil udbyde en kontrakt vedrørende levering og vedligeholdelse af en skærmvægsløsning til Beredskabsstyrelsens hovedkontor i Birkerød og øvrige afdelinger.

Formålet med anskaffelsen vil være at samle centrale informationer fra en lang række af Beredskabsstyrelsens øvrige operative systemer i ét visuelt overblik, hvorefter dette samlede overblik kan deles med Beredskabsstyrelsens operative afdelinger.

Den kommende løsning skal være den primære tekniske platform for deling af operative informationer mellem Beredskabsstyrelsens afdelinger under forhøjet beredskab, det vil sige stabs- eller operationsberedskab.

Teknisk set skal løsningen understøtte gængse lyd- og videoformater og have en høj skærmopløsning. Løsningen skal støtte Beredskabsstyrelsens operative stab med effektivt og hurtigt at kunne igangsætte krisestyringstiltag ved forhøjet beredskab, oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i forhåndsmeddelelsen.

Udbuddet ventes at blive igangsat i slutningen af denne uge.

Annonce