Rekordhøj tilfredshed med beredskabets værnepligtsuddannelse

Værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen giver nye kompetencer, der kan henvises til, når man søger arbejde. Det oplever mange værnepligtige, der har gjort tjeneste hos styrelsen. Omkring 94 procent er ’meget enige’ eller ’enige’ i udsagnet om, at de har fået nye kompetencer gennem værnepligtsuddannelsen, som de kan bruge efter uddannelsesforløbet. Det viser den årlige effektmåling blandt Beredskabsstyrelsens værnepligtige.

Ifølge effektmålingen har over 62 procent ved jobsøgning henvist til, at de har aftjent deres værnepligt i Beredskabsstyrelsen, mens mere end ni ud af ti mener, at værnepligtsuddannelsen har udviklet dem personligt. 91,6 % af de værnepligtige mener, at de kan bruge elementer af uddannelsen i deres civile liv, og at de kan håndtere situationer i dagligdagen på en bedre måde, end hvis de ikke havde gennemført værnepligten. Dette er det bedste resultat nogensinde, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Værnepligtsuddannelsen fra Beredskabsstyrelsen er kompetencegivende. Eksamensbeviset kan bruges til at søge job som brandmand eller som et springbræt til uddannelser inden for byggeri, miljø, teknik og sundhed.

Mellem 85 og 95 procent af respondenterne mener derudover, at deres værnepligtsuddannelse har styrket dem inden for områder som indsats, redning og førstehjælp, og at de derfor ville være klar til at yde førstehjælp og tilbyde deres hjælp ved brandsluknings- eller redningsopgaver, hvis en situation opstod.

Annonce