Beredskabsstyrelsens redningshold skal til FN-eksamen

Eksplosioner, jordskælv og bygninger, der styrter sammen. I denne uge skal Beredskabsstyrelsens USAR-hold (Urban Search And Rescue) recertificeres som et såkaldt tungt eftersøgnings- og redningshold efter FN’s standard. Recertificeringen sker ved afholdelse af en katastrofeøvelse ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev.

USAR-holdets materiel og kompetencer kan bruges i forbindelse med missioner til katastrofer i udlandet, men anvendes også i den daglige opgaveløsning i redningsberedskabet, når kommuner, politiet eller andre myndigheder har brug for bistand. Det gælder typisk, når bygninger skal afstives, fordi de er i fare for at styrte sammen efter brande, påkørsler fra køretøjer, storme eller kraftigt snefald.

Holdets kompetencer anvendes derudover ved alle former for eftersøgning og redning af tilskadekomne efter sammenstyrtninger.

Skal kunne arbejde i mindst 10 dage

FN-certificeringen indebærer, at Beredskabsstyrelsens USAR-hold lever op til den internationale standard for løsning af større, komplekse eftersøgnings- og redningsopgaver, herunder også i relation til stabsarbejde og koordination med de ansvarlige myndigheder i det ulykkesramte land. Herved sikres det også, at procedurer og retningslinjer er kendte, hvis det skulle blive relevant at anmode om international katastrofebistand til Danmark.

USAR-holdet kan rykke ud ved pludselige katastrofer i udlandet som jordskælv, jordskred eller eksplosioner. Holdet er selvforsynende og kan arbejde 24 timer i døgnet i mindst 10 dage.

Under øvelsen kommer mandskabet på hårde prøver og skal eksempelvis gennembryde armerede betonstrukturer for at finde og redde overlevende. Eksperter fra Østrig, Polen, England, Tyskland og Sverige deltager som evaluatorer til øvelsen.

Fakta om Beredskabsstyrelsens USAR-hold

  • Beredskabsstyrelsens USAR-hold består af 81 specialuddannede fastansatte og frivillige samt otte redningshunde.
  • Mandskabet kommer fra styrelsens seks operative afdelinger i Haderslev, Herning, Thisted, Næstved, Hedehusene og Allinge samt styrelsen hovedkvarter i Birkerød og tekniske skole i Tinglev.
  • Certificeringen sker ifølge FN’s standarder og metoder for internationale USAR-hold, kaldet INSARAG External Classification (IEC). På verdensplan er 28 hold certificeret af FN i samme kategori.
  • Beredskabsstyrelsens USAR-hold blev første gang certificeret som tungt redningshold af FN i 2010.

Annonce