Midlertidig brandstation skal sikre hurtig udrykning under touren

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Enkeltstarten i Tour de France i København giver nogle særlige udfordringer for beredskabet i hovedstaden. Derfor er der oprettet en midlertidig brandstation ved Livgardens Kaserne på Gothersgade, hvor alt mandskab fra Hovedbrandstationen og Fælledvejens brandstation er samlet. Herfra dækker 11 udrykningskøretøjer den del af København, der ligger inden for det afspærrede område. 

I flere måneder har Hovedstadens Beredskab sammen med mange andre myndigheder og aktører været i gang med forberedelserne til verdens største cykelløb.

Hovedstadens Beredskab stiller i dagene omkring løbet – og særligt i forbindelse med afviklingen af enkeltstarten fredag den 1. juli 2022 – med en særlig operativ plan og ekstra mandskab, der tager højde for de udfordringer for færdsel og infrastruktur, som løbet giver, og de mange tusinde festglade mennesker, der kommer for at se løbet.

Ud over det normale beredskab stiller Hovedstadens Beredskab fredag med omkring 30 ekstra mand, der tæller alt lige fra operativ ledelse og vagtcentral til mandskab, der bemander ekstra udrykningsenheder.

”Vi har oprettet en midlertidig brandstation ved Livgardens Kaserne på Gothersgade, hvor vi samler alt mandskab fra Hovedbrandstationen og Fælledvejens brandstation, der dækker byen inden for det afspærrede område med 11 udrykningskøretøjer. Vi vil også have udstationeret udrykningskøretøjer og mandskab en række andre steder i byen, og vores redningsfartøj HBR1 vil være bemandet med overfladereddere i havnen til at håndtere redningsopgaver til vands”, oplyser Hovedstadens Beredskab.

Selvstændig vagtcentral til cykelløbet

Samtidig har beredskabet etableret en selvstændig og midlertidig vagtcentral, som særligt tager sig af disponeringen af køretøjer og mandskab i indre by og området omkring løbet. Den ekstra vagtcentral er placeret i det fælles KST (kommandostade) – og dermed placeret sammen med den koordinerende ledelse for politiet, akutberedskabet, løbsledelsen og øvrige myndigheder og aktører.

I tilfælde af en større hændelse, som kræver yderligere ressourcer, er der defineret såkaldte beredskabssluser, hvor beredskabets køretøjer om nødvendigt kan krydse ruten. Det vil i så fald ske i tæt samarbejde med den koordinerende ledelse, så det får mindst mulig indflydelse på løbet.

”Onsdag havde vi en form for generalprøve på vores setup i forbindelse med præsentationen at cykelholdene i Tivoli. Det gik godt og viste værdien af vores selvstændige vagtcentral, samarbejdet og vidensdelingen med de mange ressourcer, der er dedikeret til den koordinerende ledelse fra Københavns Politi, Region Hovedstadens Akutberedskab, løbsledelsen Letourdk og Københavns Kommune samt øvrige involverede myndigheder og aktører”, oplyser Hovedstadens Beredskab.

Annonce