Borgmester gav fyreseddel til brandvæsens chefer på stormøde

To af de tre chefer i Ringsted Brandvæsen mister deres job som led i en sparerunde. De to berørte chefer – en viceberedskabschef og en beredskabsinspektør – fik meddelelsen om den forestående fyring på et fællesmøde, hvor samtlige ansatte og frivillige i brandvæsenet var til stede. Her oplyste borgmesteren og kommunaldirektøren om spareplanen.

Det er den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL, som tvinger Ringsted Brandvæsen ud i en sparerunde. I dag består brandvæsenets ledelse af en beredskabschef, en viceberedskabschef og en beredskabsinspektør. Men fremover kommer beredskabschef Henrik Nilsson til at udgøre brandvæsenets samlede ledelse. Indsatsledervagten skal varetages af deltidsansatte indsatsledere.

Blev fyret i plenum

Informationen om, at viceberedskabschef Jan Bærtelsen og beredskabsinspektør Michael Lohses stillinger nedlægges, blev ifølge Dagbladet Ringsted givet på et fællesmøde, hvor borgmester Henrik Hvidesten og kommunaldirektør Jacob Nordby orienterede om strukturreformen i beredskabet.

I mødet deltog alle brandfolk og frivillige, og under mødet blev det oplyst, at en stilling som viceberedskabschef og beredskabsinspektør vil blive nedlagt. Der blev ikke sat navn på, men da kun er én viceberedskabschef og én beredskabsinspektør, blev de to reelt fyret i plenum.

Havde læst om spareplaner i avisen

Forud for mødet havde brandvæsenets ansatte i avisen læst, at der skal ansættes indsatsledere på deltid.

”Der har på intet tidspunkt været nogen form for dialog med os fra kommunens side. Heller ikke før stormødet. Det er meget ubehageligt at få det at vide på den måde. Det er jo vores fremtid, vi har læst om i avisen. Om vi er fyret eller skal overføres til andet arbejde i kommunen, ved vi ikke”, siger viceberedskabschef Jan Bærtelsen til Dagbladet Ringsted.

Han suppleres af beredskabsinspektør Michael Lohse: ”Jeg har det mærkeligt. Jeg kan ikke gennemskue, hvad der foregår. Jeg har aldrig prøvet at blive fyret før, og jeg mener da også, at jeg har passet mit job tilfredsstillende. Derfor mener jeg, at jeg kan forvente en anden behandling end at få min jobsituation udstillet i medierne og foran frivillige og brandfolk på stationen”, siger Michael Lohse.

Annonce