Brand og Redning Djursland vil annullere endnu et udbud

Det fælleskommunale Brand og Redning Djursland har ikke det store held med udbud. Sidste år blev beredskabets kontrolbud på brandslukningen underkendt, fordi det indeholdt væsentlige fejl – hvilket kostede beredskabet en erstatning til Falck. Udbuddet af brandslukningen endte med at blive annulleret, og nu vil Brand og Redning Djursland så annullere endnu et udbud. I det seneste udbud gav MAN nemlig det bedste tilbud på et chassis til en ny autosprøjte, men selv om der ikke er krav til mandskabskabinens størrelse i udbudsmaterialet, så mener Brand og Redning Djursland, at MAN’s mandskabskabine er for lille.

Brand og Redning Djursland skal have en ny autosprøjte og en ny tankvogn, og chassis og opbygning har været i udbud.

Beredskabet fik fire tilbud på chassiser til autosprøjten: Volvo FM 330 fra GKV til 658.500 kr., næsten samme chassis fra Volvo Truck Center Danmark til 688.500 kr., Scania P 320 LB4X2 til 841.758 kr. samt MAN TGM 18.340 til 492.400 kr. Selv om MAN’s tilbud var det klart billigste, så indstillede beredskabschefen, at man skulle vælge Volvo’en fra Volvo Truck Center, fordi den har den rette kabinestørrelse, og gearkassen – i modsætning til chassiset fra GKV – har kick-down og dermed er forberedt til udrykningskørsel.

Til vandtankvognen kom der også fire tilbud på chassis: Volvo FM 330 fra GKV til 540.000 kr., næsten samme chassis fra Volvo Truck Center til 542.000 kr., Scania P 320 LB4X2 til 630.709 kr. samt MAN TGM 18.340 til 458.300 kr. Her indstillede beredskabschefen, at det billigste tilbud fra MAN blev valgt.

På opbygningerne tilbød GKV opbygning af autosprøjten for 1.051.000 kr., mens Hauberg Techniques bud lød på 1.035.000 kr. plus et tillæg på 25.000 kr., hvis der ikke ville blive tale om en opbygning på et Scania-chassis. Tankvognen kunne GKV bygge for 1.116.000 kr., mens Hauberg Technique skulle have 746.000 kr. for opgaven.

Men nu skal udbuddet af begge chassiser formentlig annulleres.

Ønsker større mandskabskabine

Problemet er, at Brand og Redning Djursland i udbudsmaterialet har anført, at man vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud på autosprøjten. Og dermed skal beredskabet vælge MAN’s tilbud. Men det ønsker beredskabet ikke, for MAN’s mandskabskabine er 2.785 mm lang og 2.056 mm bred, og det giver ifølge beredskabet dårlige pladsforhold for røgdykkerne og vanskelige ind- og udstigningsforhold.  I stedet ønsker man Volvo’en, hvor mandskabskabinen er 3.300 mm lang og 2.170 mm bred.

I udbudsmaterialet er det imidlertid blot anført, at der skal være plads til fire røgdykkere i mandskabskabinen. Og når det ikke af udbudsmaterialet fremgår, at der skal være bestemte mål i mandskabskabinen, kan beredskabet ikke kræve bestemte mål, når de vurderer chassiserne. Beredskabet må heller ikke vægte et tilbud højere, fordi chassiset har mere bredde i mandskabskabinen, da det ikke er anført som et underkriterium for vægtningen af tilbud.

Brand og Redning Djursland kan altså ikke vælge det ønskede Volvo-chassis til autosprøjten, og dermed er de nødt til at annullere udbuddet – og gennemføre et nyt, hvor mandskabskabinens indre mål indgår som kriterium. Og da udbuddet af autosprøjte og tankvogn hænger sammen, skal begge chassiser i udbud igen. Fordi der er tale om to køretøjer får udbuddet en størrelse, hvor det skal gennemføres som et EU-udbud, der er mere ressourcekrævende end det nationale udbud, som kunne gennemføres, hvis alene autosprøjten skulle genudbydes.

Må ikke kræve samme leverandør

I forbindelse med det nye udbud har Brand og Redning Djursland foreslået, at man i udbudsmaterialet kunne anføre, at Brand og Redning Djursland vil foretrække chassistyper, der i forvejen findes i beredskabet. Det ville give mulighed for at vælge Volvo frem for MAN.

Beredskabets advokat har imidlertid frarådet det kriterium, fordi der så kan argumenteres for, at der ikke er tale om et sagligt kriterium, idet den producent, der allerede har leveret køretøjer til Brand og Redning Djursland, forfordeles i forbindelse med udbuddet. Endvidere vil et sådant underkriterium kunne give yderligere mistanke om, at den reelle årsag til annulleringen og gennemførelsen af et nyt udbud er et ønske om at tildele kontrakten til en anden end MAN. Og et sådant ønske kan ikke lovligt begrunde en annullering af et udbud.

Den fælles beredskabskommission for Syddjurs og Norddjurs kommuner skal mandag tage stilling til, om udbuddet – som beredskabschefen indstiller – skal annulleres.

Annonce