Brand på skoleskemaet

En 10-årig dreng får forbrændinger på hænder og i ansigtet af flammerne fra et bål i Midtjylland. 30 børn evakueres fra en brændende børnehave i Sønderjylland. Og to mindreårige drenge starter ved et uheld en brand i en skov i Østjylland. Børn har flere gange været udsat for farlige situationer med ild i 2013. For at lære eleverne at omgås ild med forsigtighed og omtanke sætter knap hver anden af landets skoler i samarbejde med Beredskabsstyrelsen brandforebyggelse på skoleskemaet i uge 40.

Mange steder samarbejder lærerne med det lokale brandvæsen om at undervise eleverne i at håndtere brandfarlige situationer på en fornuftig måde. F.eks. vil klasserne besøge den lokale brandstation eller få en brandmand ud i klasseværelset.

“Det er et rigtig godt initiativ, som Beredskabsstyrelsen er gået sammen med skolerne om. Når det er brandmænd, der fortæller, kan det hjælpe til at give børnene en større forståelse for, at ild skal omgås med respekt. Samtidig lærer børnene, hvordan de skal reagere, hvis uheldet alligevel skulle være ude”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Undervisningsminister Christine Antorini glæder sig også over, at lærerne prioriterer brandsikkerhed for børn højt:

“Lærerne er med til at løfte en vigtig opgave med denne temauge. Børn skal have de rette redskaber til at håndtere ild og den nødvendige viden om brandsikkerhed generelt. Det er vigtigt, at børn lærer at arbejde med sikkerhed i hverdagen. Derfor håber jeg, at endnu flere skoler vil deltage i projektet fremover”.

Annonce