Viceborgmesters forhold til fyret ambulanceredder giver kritik

Google Maps
Arkivfoto: Brandstationen i Gentofte

Hårde anklager mod andre for inhabilitet i Tetra-sagen rammer nu Gentoftes viceborgmester, Marie-Louise Andreassen (V), som en boomerang. Det viser sig nemlig, at hun har et personligt forhold til Michael Brandt, den fyrede ambulanceredder fra Gentofte Brandvæsen, der mere end nogen anden personificerer den hårde kritik af radiosystemet Tetra. Sagen sætter dog igen fokus på Gentofte Kommunes arbejdsmetoder – kommunaldirektøren bad nemlig brandchefen om at undersøge rygterne, og det resulterede i en rapport, der baserede sig på to navngivne brandfolks beretninger om rygter, de havde hørt om forholdet. Dyneløfteri af værste skuffe, lyder kritikken.

“Vi havde et tæt arbejdsforhold, mens Tetra-sagen stod på. Det har for nylig udviklet sig til et tættere, personligt forhold”, fortæller Michael Brandt til avisen Villabyerne. Dermed er han noget klarere i mælet end Marie-Louise Andreassen, som har denne kommentar: “Jeg har overhovedet ikke haft noget som helst forhold af nogen art med Michael Brandt mens jeg har behandlet den her sag, som kunne påvirke min habilitet”.

Hvorfor siger du, ”mens jeg har behandlet den her sag”, har du da et forhold til ham nu?

“Nej, det er fordi, de her rygter kører på min rolle i sagen bagudrettet”.

Venstres viceborgmester har igen og igen tordnet mod den undersøgelsesgruppe i Tetra-sagen, der i december frikendte radiosystemet for alle anklager om at have kostet menneskeliv ved to famøse udrykninger i april og juli. Anklager, der i offentligheden især er kommet fra Michael Brandt, som i øvrigt var chauffør på begge udrykninger. Marie-Louise Andreassen har konsekvent anklaget flere af gruppens medlemmer for ikke at være uvildige. Især brandchef Carl Suhr-Jessen, vicebrandchef Stig Høeg Andersen og teknisk direktør Trine Holmberg har måttet lægge ører til megen kritik af, at de angiveligt undersøgte sig selv i Tetra-sagen og at deres konklusioner derfor var ”overfladiske” og ”dybt utroværdige”.

Spørgsmålet er nu, om Marie-Louise Andreassen ikke er stærkt inhabil i sagen. Og om hun i virkeligheden har overtrådt styrelsesloven ved ikke at gøre opmærksom på sit forhold til Michael Brandt. “Hvis man behandler en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor man har en væsentlig personlig og/eller økonomisk interesse, så har man pligt til at melde ud, at der kan være et problem. Hvis man ikke gør opmærksom på, at man er inhabil, er det en klar overtrædelse af atyrelsesloven”, siger kommunaldirektør Jan Nielsen. Ifølge Jan Nielsen bliver en habilitetssag med Marie-Louise Andreassen først aktuel, når og hvis Tetra atter bliver et punkt på dagsordenen.

Oplysningerne om forhildet fremgår af et brev, som Villabyerne er kommet i besiddelse af. Brevet er skrevet af brandchef Carl Suhr-Jessen, dateret 4. marts, med overskriften: ”Referat af interview vedrørende rygter om at Michael Brandt og Marie-Louise Andreassen omgås privat”.

Brevet består af underskrevne vidneudsagn fra to navngivne ansatte på brandstationen. Den ene af de ansatte forklarer, at han bag en af afskærmningerne i Kommuneservice har hørt, at ”Marie-Louises mand er flyttet, men at hun nu har fået en brandmand”. Den anden af de ansatte forklarer, at han har talt med brandmandskabet om det ”utrolige rygte”. Han har spurgt en af de brandfolk, der kender Michael Brandt privat, om det er sandt, men har ikke fået noget entydigt svar. Men så hører han fra en af de andre brandfolk, at der er noget om rygterne, og at Michael Brandt og Marie-Louise Andreassen sågar har været på vinterferie sammen. Han fortæller historien videre til vicebrandchef Stig Høeg Andersen, fremgår det.

Ifølge brandchef Carl Suhr-Jessen hørte han først om rygterne, da han tirsdag i sidste uge mødte på arbejde. Han understreger over for Villabyerne, at han ikke ved, om rygterne er sande, men at han opfatter det som et ”kæmpe problem” for Marie-Louise Andreassen, hvis de er. “Både jeg og vicebrandchefen er blevet bombarderet med spørgsmål om vores habilitet, så hendes habilitet er vel også central? Da jeg fandt ud af, at hele brandstationen talte om det her rygte, blev jeg nødt til at undersøge det. Jeg ville blive anklaget for inkompetence, hvis jeg ikke foretog mig noget”, siger Carl Suhr-Jessen. Brandchefen forklarer, at det var kommunaldirektør Jan Nielsen, der bad om at få rygterne på skrift.

“Jeg bad Carl om skriftligt at dokumentere de her påstande, for jeg vil ikke lytte til løse rygter, jeg vil have dem på skrift med afsender. Jeg tog tirsdag den 4. marts kontakt til den pågældende person (Marie-Louise Andreassen, red.) og foreholdt hende, hvad jeg har fået oplyst. Jeg sendte hende brevet og bad hende om enten at af- eller bekræfte rygterne. Det venter jeg stadig svar på”, siger Jan Nielsen.

Er det her ikke dyneløfteri af den værste skuffe?

“Nej, det mener jeg bestemt ikke. Sagen undersøges på min foranledning alene fordi, der verserer en sag i kommunen om den pågældende ambulanceredder. Jeg forsøger at be- eller afkræfte et rygte. Det mener jeg, jeg har pligt til. Jeg kan ikke sidde sådan en henvendelse overhørig. Det er ikke rimeligt, hverken i forhold til den pågældende person eller de personer, der har fremsat rygtet”.

Jan Nielsen afviser Marie-Louise Andreassens kritik af, at hendes privatliv er blevet diskuteret, uden at hun selv først blev inddraget. “Jeg kunne først bringe det videre til hende, når jeg havde en skriftlig dokumentation på rygterne”, siger Jan Nielsen til Villabyerne.

Marie-Louise Andreassen er vred over rygterne om hendes forhold til Michael Brandt, der angiveligt stammer fra en samtale mellem to ansatte i Kommuneservice. En samtale, som en ansat på brandstationen overhørte og efterfølgende gengav til brandchef Carl Suhr-Jessen. “Jeg kan ikke leve med, at mit privatliv bliver højlydt diskuteret i Kommuneservice. De sidder inde med personfølsomme oplysninger på mig. Hvad er det, der foregår”, spørger Marie-Louise Andreassen i Villabyerne. Hun påstår, hun allerede var blevet konfronteret med de pågældende rygter, inden Jan Nielsen var i røret. Hun aner ikke, hvordan de er opstået, men hun raser over, at Jan Nielsen bad om en skriftlig orientering fra brandchefen, inden hun selv blev informeret. “Jeg er chokeret og rystet over, at mit privatliv skal diskuteres af ledelsen på brandstationen og kommunaldirektøren, uden at jeg bliver inddraget. Det er dybt forargeligt”.

Annonce