Brandkadetter får støtte fra kriminalpræventiv pulje

To projekter med unge brandkadetter hos Bornholms Brandvæsen og Assens Brandkadetkorps bliver nu støtter med henholdsvis 280.000 kr. og 300.000 kr. i perioden 2023-2025. Pengene kommer fra den kriminalpræventive pulje, og projekterne støttes, fordi de tilbyder de unge et sundt fællesskab ved at give dem nye kompetencer og gode relationer.

Det er Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje, som finansierer støtten til de to ungdomsbrandkorps. Puljen har til formål at støtte lokale forebyggende indsatser mod kriminalitet.

Projektet hos Bornholms Brandvæsen har til formål at uddanne unge mellem 13 og 18 år med særligt fokus på at tiltrække unge i udsatte positioner, og målgruppen for projektet i Assens Brandkadetkorps er unge i alderen 14-16 år.

Formålet med projekterne er at give de unge en brandkadetuddannelse, hvor de får lov at prøve kræfter med bl.a. førstehjælp, røgdykning og brandbekæmpelse. Uddannelsen kan være med til at give de unge praktiske kompetencer og øget selvværd samt et stærkt og inkluderende fællesskab.

”Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge er en hjertesag for mig. Ved at styrke de unge fagligt og socialt og give dem mulighed for at udøve medborgerskab kan vi ruste dem til at tage ansvar for deres egne liv og handlinger. Projekterne hos Bornholms Brandvæsen og Assens Brandkadetkorps hjælper unge ind i fællesskaber og er gode eksempler på initiativer, der kan sætte en stærk retning for tilværelsen”, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Sådan får man støtte fra puljen

Der har siden flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 1996-1999 været reserveret en pulje på 2 mio. kr. årligt til støtte af lokale kriminalitetsforebyggende projekter, kampagner osv.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til at modtage tilskud fra puljen, at der er tale om en lokal kriminalpræventiv indsats. Der er ikke andre faste kriterier for tildeling af midlerne. Der vil dog i almindelighed ikke blive ydet tilskud til egentlig drift, herunder ansættelse af medarbejdere og lønudgifter i øvrigt. Såvel nye idéer som allerede kendte projekter kan få del i puljen.

Annonce