Brandøvelse foregik ikke efter reglerne

Foto: Rigspolitiet

Brandøvelsen på Kragskovhede, der i efteråret kostede tre frivillige brandfolk livet, foregik ikke efter reglerne. Det konkluderer Beredskabsstyrelsen i en rapport til politiet i Frederikshavn. Men det er endnu uvist, om lederen af øvelsen, beredskabschefen i Frederikshavn, bliver søgt straffet for overtrædelserne. Politiinspektør Stig Lundbo fra Frederikshavn Politi siger til Nordjyllands Radio, at Beredskabsstyrelsen har vurderet omstændighederne omkring ulykken, og af Beredskabsstyrelsens rapport til politiet fremgår det, at der er sket tilsidesættelser af diverse vejledninger og anvisninger under brandøvelsen.

Stig Lundbo siger, at politiet i Frederikshavn har sendt rapporten tilbage til Beredskabsstyrelsen med besked om, at man gerne vil have at vide, om Beredskabsstyrelsen kan give en mindre faglig og mere juridisk vurdering af overtrædelserne. “Kort sagt kan det godt være, at brandchefen ikke har udført øvelsen, sådan som den skal udføres efter Beredskabsstyrelsens retningslinier. Men spørgsmålet er, om det er strafbart ikke at følge disse retningslinier. Vi beder med andre ord Beredskabsstyrelsen vurdere, om der i sagen er overtrådt nogle love, regler eller paragraffer, der kan udløse en straf”, siger Stig Lundbo til Nordjyllands Radio.

I Beredskabsstyrelsen vurderer kolonnechef Torben Frederiksen fra styrelsens uddannelseskontor, at overtrædelserne ikke er strafbare. “I vores vejledninger og anvisninger står der blandt andet, at der under øvelser skal være en instruktør med for hver to brandfolk, der sendes ind i brændende bygning. Her var der fire mand og kun een instruktør. Men der står ingen steder, at man kan straffes for ikke at følge vores vejledninger og anvisninger”, siger Torben Frederiksen. Han vurderer, at det er op til Arbejdstilsynet at tage endelig stilling til, om brandchefen skal søges straffet eller ej. “Øvelsen på Kragskovhede skete ikke efter normal praksis. Og det er muligt, at der i arbejdsmiljøloven er mulighed for at straffe det”, siger Torben Frederiksen.

Annonce