Brandvæsen vil bruge regnvand til brandslukning

Brandstationen i Middelfart. Arkivfoto: Michael G. Madsen

Når Middelfart Brandvæsen rykker ud, så vil det fremover blive med opsamlet regnvand i brandkøretøjernes tanke i stedet for drikkevand. I et nyt pilotprojekt vil brandvæsenet nemlig spare på drikkevandet ved at gøre brug af et regnvandsbassin tæt på brandstationen, hvor en pumpe og en rørføring skal bringe vandet frem til brandkøretøjerne.

Middelfart Kommune profilerer sig under betegnelsen ”Den grønne vækstkommune”, og det er som led heri, at Middelfart Brandvæsen nu vil gennemføre et pilotprojekt, hvor man sparer på brugen af rent drikkevand til brandslukningsformål ved at benytte overfladevand.

I første omgang vil brandvæsenet benytte et eksisterende regnvandsbassin, som ligger tæt på den nye brandstation i Middelfart, og brandvæsenet har søgt og fået dispensation fra miljøbeskyttelsesloven til at benytte overfladevand fra bassinet til brandslukningsformål. Fremover vil andre bassiner måske også kunne indgå som ressourcer.

Det nye pilotprojekt vil være gavnligt for miljøet, men derudover er der udsigt til, at brandvæsenet fremover skal betale for sit forbrug af drikkevand til brandslukning – så brug af regnvandet vil måske også kunne spare penge.

Der skal opstilles en pumpe ved regnvandsbassinet, ligesom der skal etableres en rørføring fra bassinet til vejkanten. Det ventes at koste ca. 150.000 kr., som brandvæsenet skal finde indenfor sit eget budget.

Annonce