DR: Vi levede op til beredskabsforpligtelser under storm

Foto: Rigspolitiet

Svigtede DR sine beredskabsforpligtelser under oktober-stormen ved først at rapportere om stormen, da den nåede de tættere befolkede områder? Ikke ifølge DR selv, som understreger, at alle politiets beredskabsmeddelelser blev udsendt – og at der slet ikke blev modtaget nogen beredskabsmeddelelser fra politiet i Vest- og Sydjylland under stormen.

Efter stormen den 28. oktober 2013 har der været rejst kritik af DR, fordi DR ifølge kritikerne først reelt begyndte at rapportere om stormen og advare befolkningen mod at bevæge sig udenfor, da stormen nærmede sig de tættere befolkede områder ved 16-17-tiden – og ikke allerede ved 14-tiden, da stormen ramte Vest- og Sydjylland.

Ifølge DR er der imidlertid ikke grundlag for den kritik.

DR har en særlig forpligtelse til at udsendelse beredskabsmeddelelser, hvilket er fastsat i radio- og fjernsynsloven. DR har indgået en aftale med Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og TV 2 om den nærmere fremgangsmåde ved udsendelse af beredskabsmeddelelser. I aftalen beskrives bl.a. de forskellige procedurer, der skal anvendes, når en beredskabsmeddelelse ønskes bragt af en myndighed, samt proceduren og ansvaret for myndighedernes fremsendelse af beredskabsmeddelelser til DR.

Under stormen den 28. oktober 2013 sendte politiet flere beredskabsmeddelelser til DR via det særlige sirenevarslingssystem. Og ifølge DR blev alle disse meddelelser videreformidlet helt i overensstemmelse med kravene, herunder at de både blev bragt regionalt og landsdækkende samt på både TV, radio, DR’s hjemmeside og tekst-tv. Den først indkomne beredskabsmeddelelse indgik til DR kl. 16.19 og omhandlede varsling af Lolland-Falster. Denne varsling blev udsendt af den relevante P4-region allerede kl. 16.22.

DR understreger samtidig, at man ikke modtog nogen anmodninger om udsendelse af beredskabsmeddelelser for politikredse i Vest- og Sydjylland via sirenevarslingssystemet.

Endvidere fortæller DR, at man i dagens løb var i kontakt med Rigspolitiet og bragte udvidede beredskabsmeddelelser på FM-radio, der dækkede flere politikredse og indeholdt flere detaljer, end der blev udsendt gennem sirenevarslingssystemet. Eksempelvis udsendte DR kl. 17.06 på tekst-tv en samlet beredskabsmeddelelse fra Sydjyllands, Østjyllands, Fyns, Københavns, Københavns Vestegns, Nordsjællands, Midt- og Vestsjællands samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om at undgå unødigfærdsel udendørs. Meddelelsen indeholdt også en opfordring fra Rigspolitiet om kun at bruge 1-1-2 i akutte nødstilfælde.

Annonce