Falck beholder alligevel brandslukning i Høng

Det bliver fortsat Falck i Ruds Vedby, som står for brandslukningen i Høng by. Det står klart efter længere tids debat om den fremtidige brandslukning, hvor både beredskabskommissionen og et flertal i økonomiudvalget i Kalundborg Kommune ellers efter indstilling fra beredskabschefen havde besluttet, at brandslukningen i en del af Falck i Ruds Vedbys dækningsområde skulle overgå til Kalundborg Brand og Redning i Gørlev. I kommunalbestyrelsen mente et solidt flertal imidlertid, at sagsmaterialet var mangelfuldt, og derfor beslutte de at bevare status quo.

Med 18 stemmer for og 11 imod vedtog kommunalbestyrelsen i Kalundborg at forlænge den gældende aftale om brandslukning, som betyder, at Falck i Ruds Vedby også i fremtiden skal betjene Høng by, skriver Sjællands Nyheder.

Beredskabschefen i Kalundborg, Gert Jürgensen, havde ellers indstillet, at netop Høng by fremover skulle betjenes af Kalundborg Brand og Rednings station i Gørlev. “Kalundborg Brand og Redning i Gørlev råder over et køretøj ekstra i forhold til Falck i Ruds Vedby. Derudover viser vores undersøgelser på responstiden, at stationen i Gørlev vil være hurtigere fremme i Høng end Falck i Ruds Vedby”, lød nogle af beredskabschefens argumenter.

Men kommunalbestyrelsesmedlem Ingvar Jensen (L), der er tidligere borgmester i Høng, stillede under kommunalbestyrelsens møde spørgsmålstegn ved, om beredskabschefens vurdering af, at det ikke bliver dyrere at lade Kalundborg Brand og Redning løse opgaven i Høng, også holder vand. “Jeg tror ikke på de tal, der er lagt frem, og som forsøger at godtgøre, at beslutningen med ekstra arbejde til Kalundborg Brand og Redning er udgiftsneutral. Jeg mener i øvrigt også, at sagsmaterialet har været mangelfuldt. Vi har slet ikke fået de papirer i sagen, der viste, at der også ville ske væsentlige forandringer i slukningsopgaverne”, sagde Ingvar Jensen ifølge Sjællands Nyheder.

Derefter overgik sagen til afstemning på baggrund af en indstilling fra et stærkt delt økonomiudvalg, hvor tre medlemmer støttede beredskabskommissionens indstilling, to ønskede at fastholde de nuværende slukningsgrænser, mens tre medlemmer undlod at stemme. I kommunalbestyrelsen stemte 18 for at fastholde de nuværende slukningsgrænser og 11 for beredskabskommissionens indstilling.

Annonce