Præhospital

Reddere: Farlig holdning hos Region Hovedstaden

Mandskabet på Falcks ambulancer i Region Hovedstaden nedlægger ikke arbejdet. Endnu. Det konstaterer fællestillidsmand Frank Johansson, der imidlertid tilføjer, at redderne er særdeles vrede over regionsformand Vibeke Storm Rasmussens (S) afvisning af mandskabets advarsler mod de massive problemer for ambulancebetjeningen i hovedstadsområdet. “Jeg har været ude i fuld længde for at sørge for, at der fortsat kommer ambulancer ud”, forklarer fællestillidsmanden.

Præhospital

Udtalelser fra Vibeke Storm Rasmussen vækker vrede hos ambulancefolk

Udtalelser fra regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) har udløst vrede reaktioner hos ambulancefolkene i Københavns Brandvæsen. Ambulancefolkene mener, at regionsrådsformanden i et interview placerer skylden for de aktuelle ambulanceproblemer hos Københavns Brandvæsen, ligesom hun betegner reddernes beretninger om konkrete problemudrykninger som mærkelige og underlige historier. “Vanvittige påstande”, lyder det fra Peter Ørnbo, der er formand for den faglige klub KbaK i Københavns Brandvæsen. Han forlanger dokumentation eller en undskyldning fra Vibeke Storm Rasmussen.

Præhospital

Ambulancefolk nedlægger arbejdet i protest mod Region Hovedstaden

Ambulanceredderne i Region Hovedstaden har fået nok. Her til morgen nedlægger redderne fra Københavns Brandvæsen arbejdet i protest mod den kritik, som regionrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) og akutchef i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, har fremført. “Vi har fået nok af Vibeke Storm Rasmussen og Freddy Lipperts løgne. Sandheden er, at der mangler ambulancer i Region Hovedstaden til de akutte opgaver – både dem med og uden ambulanceudrykning. At sige at problemerne efter 1. september er reddernes og alarmcentralens skyld er simpelthen under bæltestedet”, siger paramediciner ved Københavns Brandvæsen, Thomas Brücker.

Præhospital

Ambulancefolk er klar til nye faglige møder hvis der ikke opnås dialog med region

Borgerne i Region Hovedstaden kan ikke være tjent med det nuværende serviceniveau i ambulancetjenesten, og derfor er ambulancefolkene i Københavns og Frederiksberg brandvæsener klar til nye faglige møder, hvis det ikke lykkes at få en dialog med Region Hovedstaden. Det meddeler ambulancefolkene efter dagens faglige møde, der havde deltagelse af ca. 70 medarbejdere fra de to brandvæsener. Under det 50 minutter lange faglige møde var fire ambulancer fra Københavns Brandvæsen og to fra Frederiksberg Brandvæsen kun delvist til disposition for Region Hovedstadens vagtcentral. Ambulancefolkene havde dog tilkendegivet, at de ville rykke ud til alvorlige opgaver, og under det faglige møde blev der da også gennemført tre udrykninger.

Præhospital

Næstved får Falck-station nr. to

Næstved by vokser, og samtidig er trafikken blevet tættere, og derfor opretter Falck nu endnu en station i byen. Fra 1. februar 2010, hvor en ny kontrakt mellem Falck og Region Sjælland træder i kraft, vil to ambulancer således få fast base på byens brandstation, der ligger godt placeret i forhold til den eksisterende Falck-station i bydelen Holsted. Den nye station erstatter en ordning, hvor Falck i perioder har haft ambulancer udstationeret på tankstationer for at holde responstiden nede.

Præhospital

Ambulancefolk: Ambulancetjenesten er på randen af et sammenbrud

Region Hovedstadens nye akutberedskab har medført, at ambulancetjenesten i København står på randen af et sammenbrud, og politikerne må nu tage ansvaret for det kaos, som de har skabt. Sådan lyder udmeldingen fra KbaK, der er faglig klub for ambulance- og brandfolk i Københavns Brandvæsen. Ambulancefolkene er vrede over, at Region Hovedstaden forsøger at placere ansvaret for ambulanceproblemerne hos alarmcentralen.

Præhospital

Sundhedsministeren: Situationen i Region Hovedstaden er under al kritik

Hver måned er 450 ambulancer mere end 28 minutter om at nå frem med kørsel 2 til ulykkesramte i hovedstaden. Det får nu sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) til at kræve handling, og han betegner situationen i Region Hovedstaden som uacceptabel og under al kritik. Også Socialdemokraterne på Christiansborg sender nu et klar signal til deres partifælle, regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, om at omlægningen af akutberedskabet skal tages op til revision, og regionsrådsformanden vil nu have sine egne embedsmænd til at analysere problemerne.

Præhospital

Talrige nye eksempler på alvorlige ambulanceproblemer i Region Hovedstaden

En patient med insulinchok, som er i livsfare, men alligevel i en time ligger udenfor på en kold vinterdag, inden ambulancen når frem. En ambulance, som når frem og har kontakt med de pårørende til patienten, men så af vagtcentralen får at vide, at den skal køre igen, fordi der er en anden tur til den. En mand, som i ambulance skal transporteres til sygehuset for at besøge sin døende kone, men som må vente i timevis, inden der kommer en ambulance. Talrige udrykninger, som er gamle, allerede når ambulancerne får dem. Eksemplerne stammer fra veldokumenterede indberetninger fra ambulancereddere i Region Hovedstaden, som i en 20 siders oversigt fortæller om nogle af den seneste tids problematiske ambulanceudrykninger. Samtidig fremgår det af oversigten, at redderne mistænker Region Hovedstaden for at manipulere med responstiderne – redderne kan nemlig se, at samme udrykning undervejs skifter rapportnummer, så målingen af responstiden tilsyneladende starter forfra.

Præhospital

Kvæstet 83-årig ventede 72 minutter på ambulance

En kvæstet 83-årig mand fra Gentofte måtte vente 1 time og 12 minutter på ambulancen, efter at han var faldet i sit eget hjem og blødte kraftigt fra skader i hovedet og på armen. De pårørende måtte ringe efter hjælp i alt seks gange, inden ambulancen nåede frem. Alarmcentralen oplyste undervejs, at man kunne se, at Region Hovedstadens vagtcentral havde sendt en ambulance afsted, men Region Hovedstaden placerer hele skylden for den forsinkede ambulance hos Københavns Brandvæsens alarmcentral, der ifølge regionen ikke havde bestilt ambulancen som kørsel 1. På alarmcentralen blev der imidlertid givet udtryk for, at “regionen sylter turene”.

Brandvæsen

Falck beholder alligevel brandslukning i Høng

Det bliver fortsat Falck i Ruds Vedby, som står for brandslukningen i Høng by. Det står klart efter længere tids debat om den fremtidige brandslukning, hvor både beredskabskommissionen og et flertal i økonomiudvalget i Kalundborg Kommune ellers efter indstilling fra beredskabschefen havde besluttet, at brandslukningen i en del af Falck i Ruds Vedbys dækningsområde skulle overgå til Kalundborg Brand og Redning i Gørlev. I kommunalbestyrelsen mente et solidt flertal imidlertid, at sagsmaterialet var mangelfuldt, og derfor beslutte de at bevare status quo.