Beder om nyt kontraktudkast fra Falck

Falcks brandstation i Holbæk

Den fælleskommunale beredskabskommission for Tølløse og Jernløse har på et møde 29. juni 1998 behandlet sagen om evt. Falck-overtagelse af brandslukningen. På mødet blev det vedtaget, at der skal indledes forhandlinger mellem Tølløse, Jernløse og Holbæk kommuner om et fælles beredskab i Falck-regi.

Da Holbæk Kommune nu skal inddrages skal kommunerne have et nyt kontraktudkast fra Falck. Ved at oprette et fælles beredskab vil udrykninger i den nordlige del af Jernløse kunne dækkes fra Falck i Holbæk, men der skal fortsat være beredskabsstationer i Tølløse og Undløse.

De kommunale brandfolk er modstandere af en Falck-løsning, og de bakker op om et forslag fra de konservative i Jernløse om at der skal laves en uvildig gennemgang af Falcks tilbud. Brandfolkene mener at Falcks tilbud ikke lever op til lovens krav, ligesom de mener at prisen vil stige når kontrakten skal genforhandles.

En evt. overdragelse af brandslukningen til Falck vil tidligst komme på tale til nytår.

Annonce