Falck indretter vagtcentralstruktur efter alarmcentraler

Arkivfoto

Den nye struktur for alarmcentralerne medfører, at Falck må ændre i de planer for den fremtidige vagtcentralsstruktur, som blev fremlagt sidste år. Falck har nemlig meldt ud, at korpsets vagtcentraler skal have samme dækningsområde som de nye, regionale alarmcentraler, og på flere punkter afviger den planlagte placering af alarmcentralerne fra Falcks vagtcentralplaner.

Den første ændring er allerede besluttet, idet Falck følger politiets eksempel og opretter en stor vagtcentral for amterne Vestsjælland, Storstrøm og Roskilde. Meldingsmodtagelsen placeres i Nykøbing Falster, disponeringen samles i Holbæk og den nuværende vagtcentral i Greve nedlægges. I hovedstadsområdet skal alarmcentralen i København fremover også dække Frederiksborg Amt, og dermed må det forventes, at Falcks nuværende vagtcentraler i Hillerød og Herlev også sammenlægges.

Falck og politiet er enige om, at Bornholms og Fyns amter hver skal have sin egen vagt- og alarmcentral, omend Falck vil natlukke vagtcentralen på Bornholm. Der er også enighed om at Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter skal dækkes fra een vagt- og alarmcentral. Imidlertid har Falck planlagt at oprette en fælles vagtcentral for Århus og Ringkøbing amter og en tilsvarende central for Nordjyllands og Viborg amter, men disse planer må formentlig ændres. Justitsministeriet har nemlig besluttet at både Århus og Nordjyllands amter vil få selvstændige alarmcentraler, mens Ringkøbing og Viborg amt får fælles alarmcentral. Denne struktur ventes Falck at følge.

Annonce