Falck og Mariagerfjord Kommune indgår ny brandslukningskontrakt

Det bliver også de næste op til 10 år Falck, som skal stå for brandslukningen i Mariagerfjord Kommune. Brandslukningsopgaven har været annonceret efter tilbudsloven, og udover Falck søgte også Redningskorps Danmark om prækvalifikation. Imidlertid var Redningskorps Danmarks dokumentation ifølge kommunen mangelfuld, og derfor var det kun Falck, som fik mulighed for at afgive et tilbud. Brandslukningskontrakten omfatter drift af brandstationerne i Hobro, Mariager, Hadsund, Arden og Als.

Fristen for at blive prækvalificeret til at byde på Mariagerfjord Kommunes brandslukning udløb i august, og efter at Redningskorps Danmark var blevet sorteret fra, modtog kommunen et tilbud fra Falck, som kommunens beredskabsafdeling og Falck efterfølgende har forhandlet om. Falcks endelige tilbud blev afgivet den 21. november 2011.

Efter at kontrakten som led i forhandlingerne er blevet tilpasset, blandt andet med mulighed for reduceret udrykning til flere objekter, ligger Falcks endelige pris indenfor kommunens budget, om end brandslukningsudgifterne samlet set vil stige i perioden 2012-2022, som er kontraktens løbetid. Selv om der er tale om en 10-årig kontrakt, indeholder den en option, der giver mulighed for opsigelse efter fem år mod en økonomisk kompensation.

Annonce