COVID-19 kan koste Falck næsten 2 mia. kr. i tabt omsætning i år

Inden COVID-19-pandemien forventede Falck, at redningskoncernen i år ville få en omsætning på mindst 13,2 mia. kr. Men pandemien gør, at Falck nu venter, at omsætningen kan falde til 11,5 mia. kr. Driftsoverskuddet kan falde fra forventet 729 mio. kr. til 400 mio. kr. Det er især de områder, hvor kunderne betaler pr. assistance, som er ramt, men Falck rammes dog også af tabte kontrakter, bl.a. hos de danske regioner.

I 2. kvartal 2020 faldt Falcks omsætning med 12,9 pct.

Det var især assistanceforretningen, som blev ramt, og her faldt omsætningen fra 609 mio. kr. i samme periode sidste år til nu 483 mio. kr. Falck havde især nedgang i Sverige, Norge og Finland, hvor autohjælp betales pr. assistance, samt indenfor salg af brandmateriel i Danmark. Overskuddet faldt dog kun fra 137 mio. kr. til 133 mio. kr., formentlig fordi mange af Falcks assistanceaktiviteter udføres af underleverandører, der også kun får betaling pr. assistance.

Endnu hårdere ramt var Falck Healthcare, som leverer private sundhedsydelser. Her faldt omsætningen fra 619 mio. kr. til 402 mio. kr. Det skyldtes både COVID-19 og tab af kontrakter med forsikringsselskaberne Gjensidige i Norge og Tryg i Danmark og Norge.

Halveret overskud på ambulancerne

Indenfor ambulanceområdet faldt Falcks omsætning fra 1,7 mia. kr. til 1,6 mia. kr. Samtidig blev driftsoverskuddet halveret fra 68 mio. kr. til 35 mio. kr. Det forholdsvis lave fald i omsætningen skyldes, at Falck får ca. 60 pct. af omsætningen fra kontrakter med en fast pris, der ikke er blevet påvirket af COVID-19.

Falck fik nye kontrakter i Californien, London og i flere tyske kommuner. I Danmark betød hjemtagning, at Falck mistede opgaver i Region Midtjylland og Region Nordjylland. I Slovakiet sagde Falck farvel til de sidste 54 af engang 107 stationer, som ved kvartalets udgang blev overført til andre operatører.

Nye kontrakter med lufthavne

Falcks brandslukningsaktiviteter var stort set uændrede med en omsætning på 280 mio. kr. mod 287 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsoverskuddet faldt fra 15 mio. kr. til 14 mio. kr.

Falck har her fået nye kontrakter på brandslukning i de internationale lufthavne i Glasgow, Aberdeen og São Paulo, hvilket til en vis grad opvejede, at især rådgivnings- og træningsaktiviteterne blev ramt af COVID-19.

For hele 2020 forventer Falck nu en omsætning på 11,5 – 12,5 mia. kr. og et driftsoverskud på 400-600 mio. kr. Det er væsentligt lavere end forventningen i februar, hvor Falck regnede med en omsætning på 13,2 – 13,8 mia. kr. og et driftsoverskud på mindst 729 mio. kr.

Annonce