Falck overtager brandslukningen i Galten

Falcks Redningskorps overtager 1. oktober 1999 brandslukningen i Galten Kommune. Det blev besluttet på et byrådsmøde 23. juni, hvor et stort flertal stemte for at overdrage brandslukningen til Falck, og dermed nedlægge det kommunale brandvæsen. Aftalen med Falck giver Galten Kommune 2,3 mio. kr. i kassen. 

Indtægterne kommer dels fra salg af materiel, dels fra salg af en grund, hvor der inden juli 2000 skal opføres en Falck-station. Der har i Galten gennem længere tid været debat om den fremtidige brandslukning, og der var indsamlet 2.000 underskrifter for en bevarelse af det kommunale brandvæsen. Ifølge borgmester Jens Grønlund (V) var det Falcks tilbud om at placere en ambulance i Galten, som blev afgørende, men i byrådet var der også massiv kritik af Falcks sammenkædning af brandslukning og ambulancekørsel.

Alle 16 deltidsbrandfolk har sagt op, og vil ikke arbejde for Falck, men divisionsdirektør Allan Søgaard Larsen fra Falck håber dog på, at der er mulighed for en dialog. Falck vil i løbet af sommeren tage kontakt til de kommunale brandfolk.

Annonce