Falcks nødberedskab i fare under arbejdsnedlæggelsen

Google Maps
Falck-stationen på Trindsøvej i Aarhus. Arkivfoto

Under de seneste dages overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i Falck har der på de strejkeramte stationer været opretholdt et særligt nødberedskab, som sikrede, at alle akutte opgaver blev udført. Men mandag eftermiddag valgte en del af redderne på Falcks stationer i Århus ifølge BeredskabsInfos oplysninger at forlade stationerne og dermed undlade at indgå i nødberedskabet. Falck måtte i hast indkalde ledende medarbejdere til at indgå i nødberedskabet, som således blev opretholdt, men det er første gang i Falcks historie, at redderne ikke har opretholdt nødberedskabet under en arbejdsnedlæggelse.

Redderne tog det drastiske skridt i protest mod, at det ikke var lykkedes at få en aftale med Falck om nødberedskabet. Da arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, får redderne ikke løn mens de strejker, men der har været tradition for, at redderne altid opretholder et nødberedskab, som varetager alle akutte opgaver, herunder ambulancekørsel, lægeordineret liggende sygetransport, brandslukning, akut redningsarbejde, donorkørsel m.v. Ironisk nok falder ambulancernes responstider erfaringsmæssigt under arbejdsnedlæggelser, fordi nødberedskabet er ganske omfattende, samtidig med at redderne kun varetager akutte opgaver og ikke de mange ikke-akutte sygetransporter.

Nødberedskabet har generelt sikret både Falck og redderne mod stærkt negative reaktioner i befolkningen og mod det omgående lovindgreb, som formentlig ville følge, hvis det akutte beredskab på nogen måde blev berørt af en arbejdsnedlæggelse.

Mandag valgte en del af redderne på Falcks tre stationer i Århus imidlertid at forlade stationerne i protest mod, at der ikke var indgået nogen aftale om nødberedskabet, som kunne sikre, at redderne ikke skulle arbejde gratis for Falck  samtidig med at de strejkede i protest mod, at Falck ikke vil give dem mere i løn. Ifølge BeredskabsInfos oplysninger meldte også redderne på en større Falck-station i Storkøbenhavn, at de ville følge deres kollegaer i Århus” eksempel, hvis der ikke blev indgået en aftale med Falck.

Vicedirektør Lars Vester fra Falck oplyser til BeredskabsInfo, at der mandag eftermiddag blev indgået en midlertidig, landsdækkende aftale mellem Falck og redderne om nødberedskabet. Samtidig understreger Lars Vester, at der trods reddernes aktion i Århus stadig blev opretholdt et fuldt ud dækkende nødberedskab ved hjælp af ledende medarbejdere.

Tirsdag eftermiddag er situationen næsten normaliseret i Falck. Kun i Nordjylland er der stadig tre stationer, som er ramt af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og her opretholdes et normalt nødberedskab.

Annonce