FOA ekskluderer to tillidsmænd

Fronterne er fortsat trukket hårdt op mellem de to faglige organisationer, der konkurrerer om at få de kommunale brandfolk i Storkøbenhavn som medlemmer. Senest har den ene af organisationerne, FOA, besluttet at ekskludere to tillidsmænd for de fastansatte brandfolk ved Vestegnens Brandvæsen. Det sker fordi FOA mente, at de to tillidsmænd var gået for langt i deres anbefaling af Brandfolkenes Organisation. I mellemtiden er Brandfolkenes Organisation tilsyneladende på vej ind i LO via en optagelse som selvstændig branche under 3F/Chaufførernes Fagforening.

Brandfolkenes Organisation har traditionelt været faglig organisation for de kommunale brandfolk i Storkøbenhavn, og Brandfolkenes Organisation var indtil i år en selvstændig branche under FOA. I maj forlod Brandfolkenes Organisation imidlertid FOA – ifølge FOA var det Brandfolkenes Organisation selv, der valgte at forlade FOA, mens Brandfolkenes Organisation mener, at de vilkår, som FOA præsenterede dem for, reelt var ensbetydende med, at de blev tvunget til at forlade FOA.

Siden da har fronterne mellem FOA og Brandfolkenes Organisation været trukket skarpt op.

FOA har fortsat den overenskomst, som de kommunale brandfolk arbejder under, og FOA har arbejdet for at få medlemmerne fra Brandfolkenes Organisation til at blive i FOA. Det er blandt andet sket under henvisning til, at tillidsfolk kun kan vælges af FOA-medlemmer og blandt FOA-medlemmer, og ved et netop gennemført valg har fem af brandstationen under Københavns Brandvæsen fået nye FOA-organiserede tillidsmænd. På yderligere tre stationer og afdeling var der ikke opstillet nogen FOA-kandidater.

I København er der blevet oprettet en ny arbejdspladsklub, KbaK (Kommunale brand- og ambulancefolk København), som består af brandfolk, som har meldt sig ind i FOA og dermed har forladt Brandfolkenes Organisation. KbaK har i dag ca. 210 medlemmer, hvortil kommer 106 brandmestre i Københavns Brandvæsen, der også er medlemmer af FOA. Desuden har FOA 420 kommunale brandfolk fra resten af landet som medlemmer, således at FOA i alt har godt 730 medlemmer indenfor beredskabsområdet.

I mellemtiden har Brandfolkenes Organisation arbejdet på at få afklaret organisationens fremtidige tilhørsforhold. Brandfolkenes Organisation har lejet lokaler hos 3F/Chaufførernes Fagforening, der organiserer Falck-redderne i København, og ved et repræsentantskabsmøde i Chaufførernes Fagforening tidligere på måneden fik denne organisations formand, Jakob Andersen, repræsentantskabets opbakning til, at Brandfolkenes Organisation kan tilknyttes Chaufførernes Fagforening som en selvstændig branche, hvis Brandfolkenes Organisation måtte ønske det. Dermed har Brandfolkenes Organisation nu mulighed for atter at blive en del af et hovedforbund og dermed indirekte blive optaget i LO. Om det bliver udfaldet, afgøres på en ekstraordinær generalforsamling i Brandfolkenes Organisation i midten af december, hvor der skal tages stilling til, om organisationen vil optages i Chaufførernes Fagforening.

Situationen for de kommunale brandfolk i Storkøbenhavn tegner sig dermed noget kaotisk. Brandfolkene har således fordelt sig mellem to konkurrerende faglige organisationer, der kan ende med begge at være en del af LO. Samtidig har tonen mellem de to organisationer og deres medlemmer været hård og kompromisløs, og begge parter beskylder hinanden for at misinformere og føre skræmmekampagner. Kampen mellem organisationerne føres på en række fronter, hvor der blandt andet kæmpes om repræsentation i forskellige fora. Eksempelvis sker deltagelse i Nordiske Brandfolks Studiedage i Brandfolkenes Organisations regi, men det har fået FOA og KbaK til at varsle, at de sammen med brandfolk i de øvrige nordiske lande vil starte en tilsvarende organisation – hvor kun fagforeninger med aftaleret kan deltage. Også når det gælder fagblade kæmpes der mellem organisationerne. Fagbladet Brandmanden udgives af Brandfolkenes Organisation, men FOA arbejder i stedet på at lave en landsdækkende fagblad for sine medlemmer.

Konflikten mellem FOA og Brandfolkenes Organisation nåede sit foreløbige højdepunkt på FOA-afdelingen FOA1”s generalforsamling den 25. november 2009. Her blev det nemlig enstemmigt vedtaget at ekskludere to tillidsmænd fra Vestegnens Brandvæsen. Ifølge FOA var de to tillidsmænd gået for langt i deres anbefaling af Brandfolkenes Organisation, så derfor blev de ekskluderet.

Annonce