Debat: Vinterpakkens penge kan kun gå til regionernes egne ansatte

Pengene fra regeringens vinterpakke kan kun gå til ansatte i regionerne. Så for ambulanceredderne i Region Hovedstaden er det kun de 65 ambulancebehandlere og paramedicinere, der er ansat direkte hos regionen, som kan få del i pengene. Det skriver sektorformand Reiner Burgwald fra FOA i dette debatindlæg.

Af Reiner Burgwald, sektorformand, FOA

Ambulanceberedskaberne er hårdt presset. For lidt personale, stadig flere opgaver og kortere tid til at løse dem presser de ansatte helt urimeligt. Det skal løses. Som det er nu, er problemerne selvforstærkende – de presser flere og flere ud af faget.

Desværre må vi konstatere, at milliarden der kommer med coronapakke, ikke kan (og ikke skal) løse problemerne med personalemangel i ambulanceberedskaberne. Pengene skal fordeles til de regionalt ansatte, som har ydet og fortsat yder en ekstraordinær indsats under pandemien.

De store problemer med personalemangel, alt for højt belastningsniveau visse steder og en helt forfejlet disponering af beredskaberne, skal vi i FOA fortsat arbejde på at løse i en dialog med de regionale og kommunale arbejdsgivere.

Penge kan ikke gå til privat og kommunalt ansatte

I BeredskabsInfos dækning af coronapakken og fordeling af miderne har der desværre sneget sig nogle misforståelser ind omkring fordeling af de ekstra midler, regeringen og dens støttepartier har tildelt sundhedsvæsnet.

Det virker som om pengene kan tildeles alle ansatte, der har noget med det præhospitale område i regionen at gøre. Det er ikke rigtigt. Pengene tilfalder naturligvis alene ansatte i regionerne og i det konkret tilfælde de ansatte i Region Hovedstadens præhospital enhed. Her forhandler FOA for de 65 ansatte ambulancebehandlere og paramedicinere, som er ansat i denne enhed, samt de af vores medlemmer, der er ansat på AMK/vagtcentralen.

Hvorvidt de 3 millioner er mange eller få penge, vil jo afhænge af, hvor mange der skal deles om dem.

Vi sendte allerede i fredags følgende forslag til vores lokalafdelinger, der har mulighed for at deltage i fordelingen af milliarden, med ideer til hvilke opgaver der bl.a. kan berettige til, at vores medlemmer i FOA Ambulance kan få del i pengene:

  • Hav fokus på områder med travlhed
  • Honorer belastning
  • Ambulancerne har overtaget opgaver fra de praktiserende læger, da de ikke har ønsket at komme i direkte kontakt med smittede eller potentielt smittede
  • Generelt har ambulancepersonalet været ekstremt udsat for smitterisiko
  • ST-personalet (Sygetransporten) har haft ekstraordinært travlt og har været udsat for stor smitterisiko og ikke haft sammen muligheder for at beskytte sig som øvrigt personale i sundhedsvæsnet
  • Honorer ved øget delegation af kompetencer
  • Honorer områder med personalemangel
  • Honorer eventuelt ansatte der frivilligt udsætter deres ferie

Som sagt løser coronapakken ikke problemerne med rekruttering og fastholdelse. Det er heller ikke coronapakkens formål. Kampen for at løse de kritiske problemer fortsætter vi med overfor arbejdsgiverne i kommuner og regioner og overfor staten, som må erkende krisens omfang og forstå, at der skal andre og flere metoder og midler til, hvis vi virkelig skal den krise til livs, som præger området i dag.

Annonce