Fagforening: Nye akutbiler risikerer at ende med at samle støv i garagerne

Arkivfoto

Det er godt, at regeringen og regionerne har fokus på den præhospitale indsats. Men der er stor risiko for, at de nye ambulancer og akutbiler ender med at stå og samle støv i garagerne. Sådan lyder det fra FOA, efter at regeringen har udmøntet 277 mio. kr. fra den nye akutpulje. FOA peger på den store mangel på reddere, og fagforeningen foreslår, at der i stedet indsættes flere sygetransportberedskaber.

Regeringens nye akutpulje giver i alt regionerne 276,6 mio. kr. ekstra fordelt på årene 2022-2026 og herefter 65 mio. kr. årligt. Pengene går først og fremmest til 15 ekstra ambulancer, akutbiler, visitationsenheder og en enkelt akutlægebil.

Men der er i disse år stor mangel på ambulancereddere, og regionerne har i forvejen svært ved at få bemandet ambulancerne. Derfor er 15 ekstra enheder, der bemandes med ambulancereddere, ikke nødvendigvis en god idé, påpeger FOA, som organiserer de offentligt ansatte ambulancereddere:

”Det er rigtig godt, at regering og regioner har fokus på den præhospitale indsats. Men det er i forvejen en kæmpe udfordring at skaffe personale til de allerede eksisterende beredskaber. Og så nytter det ikke meget med 15 nye funklende akutbiler, hvis de ender med at stå og samle støv i garagerne. Det eneste, vi opnår, er at presse en i forvejen belastet personalegruppe til at yde endnu mere overarbejde i en tid, hvor flere er ved at bukke under for det kæmpe arbejdspres, de oplever”, siger Thomas Brücker, der er næstformand i Teknik- og Servicesektoren i FOA.

Ambulancer anvendes forkert

Thomas Brücker påpeger, at oven i udfordringerne med personalemangel, så oplever ambulancepersonalet i dag at blive sendt ud til mange ikke-akutte opgaver, f.eks. patienter, der skal køres på hospital for at få renset et sår eller til strålebehandling i et cancerforløb. Men det er ture, som ifølge FOA bør køres af eksempelvis regionernes liggende sygetransportberedskaber.

”Vi skal have trukket mange af de ikke-ambulancerelevante ture ud af akutberedskabet, så der frigives ressourcer. Det kan vi gøre ved fortsat at forbedre visitationen, så dem, der skal have en ambulance, får en, og dem, der ikke skal, får en anden og mere relevant hjælp. Det er regionerne heldigvis i fuld gang med at kigge på, men der er stadig et stykke vej, før vi er i mål”, siger Thomas Brücker.

Foreslår øget sygetransportskapacitet

Konkret foreslår FOA, at nogle af de nye beredskaber oprettes som enten permanente eller midlertidige liggende sygetransportberedskaber, indtil det vil være realistisk at bemande de ekstra beredskaber med uddannet ambulancepersonale. I dag tager det seks-syv år at blive færdiguddannet som paramediciner, hvorimod man kan uddanne en sygetransportassistent på to måneder.

”Det er helt oplagt at øge kapaciteten i sygetransportberedskabet for derved at kunne frigive paramediciner- og behandlerressourcer. På den måde vil vi sikre, at dem, der har behov for akut hjælp, altid kan få den hurtigt, og vi sikrer, at alle, der har behov for at blive kørt liggende på en båre, også kan blive det”, siger Thomas Brücker.

Annonce