Fortjensttegn til Beredskabsforbundets landschef

Fra venstre ses Finn Winkler, Per Junker Thiesgaard og Bjarne Laustsen, der er kommitteret for Hjemmeværnet og tidligere præsident for Beredskabsforbundet. Foto: Beredskabsforbundet.

Ved et møde mellem Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet fik Beredskabsforbundets landschef, Per Junker Thiesgaard, forleden overrakt Hjemmeværnets fortjensttegn. Tegnet gives til personer, som har ydet en særlig indsats for det frivillige hjemmeværnsarbejde – og der var ved overrækkelsen rosende ord om samarbejdet mellem de to organisationer.

Hjemmeværnets fortjensttegn blev indstiftet i 1959 og tildeles personer, ”som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats”.

I forbindelse med overrækkelsen sagde chefen for Hjemmeværnet, Finn Winkler: ”Det er en stor fornøjelse for hjemmeværnsledelsen i dag at tildele dig Hjemmeværnets fortjensttegn. Tegnet gives til en person, som har ydet en særlig indsats for det frivillige Hjemmeværn. Det har du i kraft af din altid imødekommende og helhedsorienterede indstilling til samarbejdet mellem Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet, både lokalt og landsdækkende. Du ser ikke konflikter mellem vores to organisationer – men muligheder. Du brænder for frivillige generelt i Danmark – tak”.

Landschef Per Junker Thiesgaard takkede for fortjensttegnet og sagde blandt andet: ”Det er en stor ære at modtage Hjemmeværnets fortjensttegn. Mit ønske er, at vi i de kommende år kan udbygge samarbejdet mellem Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet i praksis. Vi har hver vores faglighed og opgaver i de to frivillig-organisationer. Det kan vi udnytte til at gøre hinanden dygtigere og klogere – Beredskabsforbundets frivillige kan uddanne Hjemmeværnets frivillige og deres familier til at være robuste borgere, og Hjemmeværnets frivillige kan uddanne Beredskabsforbundets medlemmer i f.eks ’opmærksomhed’ i forbindelse med terrortrusler. Jeg er sikker på, at vi kan udvikle vores samarbejde ’fra navn til gavn’ for begge organisationer”.

Annonce