Brandvæsen

Fortjensttegn til Beredskabsforbundets landschef

Ved et møde mellem Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet fik Beredskabsforbundets landschef, Per Junker Thiesgaard, forleden overrakt Hjemmeværnets fortjensttegn. Tegnet gives til personer, som har ydet en særlig indsats for det frivillige hjemmeværnsarbejde – og der var ved overrækkelsen rosende ord om samarbejdet mellem de to organisationer.

Brandvæsen

Beredskabsforbundets præsident skifter til Hjemmeværnet

Beredskabsforbundets præsident siden 2006, den 59-årige Bjarne Laustsen, bliver fra 1. november 2013 ny kommitteret for Hjemmeværnet. Det medfører, at han næste år stopper i Beredskabsforbundet. Gennem sit politiske virke har Bjarne Laustsen opbygget et indgående kendskab til Forsvaret samt Hjemmeværnet, og han vil derfor ifølge forsvarsministeren blive et godt bindeled mellem Hjemmeværnet, det politiske niveau samt befolkningen.

Præhospital

Forsvarets sneberedskab er klar til at hjælpe ambulancerne

Pansrede mandskabsvogne, lastbiler og hjemmeværnsfolk har siden mandag eftermiddag været parate til at hjælpe den civile ambulancetjeneste under snestormen. Alene på Sjælland og Lolland-Falster er 12 pansrede mandskabsvogne (PMV’er) og 12 lastbiler kørt i beredskab. De bemandes af i alt 50 hjemmeværnsfolk, mens andre godt 100 hjemmeværnsfolk fra Totalforsvarsregion Sjælland står klar til at afløse deres kollegaer.

Præhospital

Slut med sanitetsindsatsgrupper i Hjemmeværnet

Hidtil har Hjemmeværnet haft 42 sanitetsindsatsgrupper, som har rådet over særlige sanitetstrailere – og som har kunnet indsættes, hvis hjemmeværnsfolk kom til skade under udførelsen af deres opgaver samt som assistance til den civile ambulancetjeneste. Men sanitetsindsatsgrupperne er kun i få tilfælde blevet rekvireret af det civile beredskab, og samtidig har sygepasseruddannelsen vist sig at være meget krævende, så nu nedlægges beredskabet.

Brandvæsen

Socialdemokraterne: Beredskabsansvar hos tekniske direktører

Hvis det står til Socialdemokraterne, så skal ansvaret for beredskabet i kommunerne fremover placeres hos kommunernes tekniske direktører. Det foreslår partiet i sit oplæg til de kommende beredskabsforhandlinger. Socialdemokraterne ønsker også, at Hjemmeværnet får en langt mere central placering i beredskabet, så Hjemmeværnet i større omfang løser beredskabsopgaver – og målretter uddannelse og træning til at løse beredskabsopgaver.