Slut med sanitetsindsatsgrupper i Hjemmeværnet

Hidtil har Hjemmeværnet haft 42 sanitetsindsatsgrupper, som har rådet over særlige sanitetstrailere – og som har kunnet indsættes, hvis hjemmeværnsfolk kom til skade under udførelsen af deres opgaver samt som assistance til den civile ambulancetjeneste. Men sanitetsindsatsgrupperne er kun i få tilfælde blevet rekvireret af det civile beredskab, og samtidig har sygepasseruddannelsen vist sig at være meget krævende, så nu nedlægges beredskabet.

Sanitetsindsatsgrupperne fik en del opmærksom, da Hjemmeværnet i 2006 investerede et større millionbeløb i 43 avancerede sanitetstrailere, der skulle sikre, at Hjemmeværnet kunne yde en bedre og mere kvalificeret førstehjælp over for sine medlemmer på forskellige indsatssteder. Anskaffelsen blev dengang kritiseret af Beredskabsforbundet, som påpegede, at investeringen var på niveau med hele Beredskabsforbundets årsbudget.

De 42 sanitetsindsatsgrupper indgår i Hjemmeværnets sanitetstjeneste. Det primære formål med sanitetstjenesten er at yde den umiddelbare, livreddende og stabiliserende førstehjælp til hjemmeværnssoldater, der kommer til skade under løsning af opgaver. Hver indsatsgruppe har bestået af to sygepassere og fire sygehjælpere, men nu bliver sanitetstjenesten omorganiseret, så sanitetsindsatsgrupperne helt nedlægges. I stedet skal der fremover være en sygehjælper i hovedparten af hjemmeværnsgrupperne, som er den mindste enhedstype i Hjemmeværnet.

Nedlæggelsen af indsatsgrupperne skyldes især, at erfaringerne har vist, at sygepasseruddannelsen er meget krævende – både selve uddannelsen, men også den nødvendige rutinering og vedligeholdelse. Samtidig har sanitetsindsatsgrupperne kun i ganske få tilfælde været efterspurgt af det civile sundhedsberedskab, og derfor har Hjemmeværnet nu konkluderet, at der ikke længere er grundlag for at opstille egentlige sanitetsenheder i Hjemmeværnet.

Ifølge Hjemmeværnet vil den nye struktur med sygehjælpere i de enkelte hjemmeværnsgrupper ikke forhindre, at et antal sygehjælpere i konkrete situationer kan sammendrages i grupper og samlet indsættes med sanitetstrailerne.

Annonce