Frivillige brandfolk får erstatning ved tilskadekomst

De frivillige brandfolk i Aabenraa Kommune kan se frem til, at de fremover vil få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade i tjenesten. Kommunen har nemlig besluttet, at brandfolkene i op til tre måneder kan få udbetalt en kompensation, som udgør forskellen mellem deres tabte arbejdsfortjeneste og de sygedagpenge, som de får udbetalt. Også brandfolkenes arbejdsgivere vil kunne få kompensation, når de har udbetalt sygedagpenge.

De frivillige brandfolk er ikke ansat af Aabenraa Kommune, men alene tilknyttet deres brandværn. Imidlertid mener Aabenraa Kommune, at brandfolkene er i et ansættelseslignende arbejdsforhold, når de løser opgaver for kommunen – både ved øvelser og indsatser. Derfor mener kommunen også, at brandfolkene skal have kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade i tjenesten og derefter kommer på sygedagpenge. Sådan en situation har der været en enkelt af i år.

Hvis en brandmand i dag kommer til skade i tjenesten vil brandmandens arbejdsgiver skulle betale sygedagpengene i op til 21 dage. Er brandmanden selvstændig erhvervsdrivende, er de første 14 dages fravær for egen regning.

Fremover vil Aabenraa Kommune kompensere brandfolkene for, at de i sygdomsperioden kun får sygedagpenge. Kompensationen udgør som udgangspunkt forskellen mellem den arbejdsfortjeneste, de ellers ville have fået, og så de sygedagpenge, som de får udbetalt. Der kan dog kun kompenseres for en tabt arbejdsfortjeneste, der svarer til løntrin 30 i overenskomsten for beredskabspersonale. Kompensationen udbetales maksimalt i tre måneder og for 37 timer om ugen. Udover brandmanden vil arbejdsgiveren blive kompenseret for den periode, hvor sygedagpengene har været finansieret af arbejdsgiveren, og brandfolk, der er selvstændige, vil få kompensation for de 14 dage, hvor de ikke kan få udbetalt sygedagpenge. Også her kan kompensationen dog maksimalt svare til løntrin 30 eller 154 kr. i timen.

Formålet med den nye kompensationsordning er at sikre brandfolkene mod indtægtstab på grund af tilskadekomst i tjenesten og i den forbindelse også at styrke rekruttering og fastholdelse af brandfolk, bl.a. fordi kompensationen til arbejdsgiveren ventes at gøre det lettere for medarbejdere at få arbejdsgiverens accept til at de bliver brandfolk. Aabenraa Kommune forventer, at den typiske udgift ved et sygdomsforløb vil være ca. 19.000 kr.

Annonce