Vil forbyde brug af brandslukningsskum med PFAS på øvelsespladser

Fra årsskiftet vil det blive forbudt at anvende brandslukningsskum, der indeholder PFAS, på øvelsespladser i Danmark. Det lægger Miljøministeriet op til i en ny bekendtgørelse. Der er også et forbud på vej i EU-regi, men de nye danske regler skal dække perioden frem til EU-reglerne kan træde i kraft.

Miljøministeriet har sendt en ny bekendtgørelse i høring, som vil indebære et forbud mod import, salg og anvendelse af brandslukningsskum, der indeholder PFAS, i forbindelse med øvelsespladser.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen senere skal erstattes af et kommende PFAS-forbud, som Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er ved at behandle. ET-forslaget indeholder et forbud mod PFAS i brandslukningsskum i EU, herunder på brandøvelsespladser. Da forbuddet er undervejs i EU, kan Danmark indføre et midlertidigt dansk forbud for brandøvelsespladser tidligere end EU-forbuddet. Dermed kan Danmark ifølge Miljøministeriet gå i front mod den forurening, som skyldes brugen af PFAS-holdigt brandslukningsskum på brandøvelsespladser.

Med bekendtgørelsen indføres et import-, salgs- og anvendelsesforbud vedrørende brug af PFAS-holdigt brandslukningsskum med et bestemt koncentrationsniveau på øvelsespladser i Danmark.

Der vil blive indført en overgangsperiode, hvor salg og import forbydes ved bekendtgørelsens ikraftræden den 1. januar 2024, mens anvendelse af lagre af brandslukningsskum omfattet af import- og salgsforbuddet tillades anvendt indtil 1. juli 2024.

Annonce