Gentoftes brandchef fratræder – og stillingen opslås ikke

Google Maps
Arkivfoto: Brandstationen i Gentofte

Gentofte Kommunes brandchef, Carl Suhr-Jessen, der i april blev fritaget for tjeneste, har nu indgået en aftale med Gentofte Kommune om, at han fratræder sin stilling. Den hidtidige vicebrandchef, Stig Høeg Andersen, bliver konstitueret som brandchef, men indtil videre vil stillingen ikke blive slået op. Alt tyder nemlig på, at Falck er på vej til at overtage brandslukningen, og først når brandvæsenets fremtid er afklaret, vil der blive ansat en brandchef.

Det er kommunens tekniske direktør, Trine Holmberg, som i en e-mail til medlemmerne af kommunalbestyrelsen har orienteret om, at Gentofte Kommune har forhandlet en aftale på plads med Carl Suhr-Jessen. Aftalen indebærer, at Carl Suhr-Jessen fratræder sin stilling som brandchef, og at vicebrandchef Stig Høeg Andersen i stedet konstitueres som brandchef, “idet stillingen set i lyset af det forventede udbud af brandvæsnets opgaver ikke slås op”, som det hedder i e-mailen.

“Når tingene er uafklarede, som de er nu, påbegynder man ikke en ny stor sag, som det er at slå en stilling op. Stig har fungeret for Carl, mens han var væk, så det var naturligt, at han fortsatte”, siger Trine Holmberg til Villabyerne.

Flere lokalpolitikere mener imidlertid, at det manglende opslag af brandchef-stillingen er endnu et tegn på, at også brandslukningen er på vej til at overgå til Falck. “Jeg tror, der er stor sandsynlighed for, at det næste brandvæsen, vi skal have i Gentofte, det hedder Falck”, siger Søren Heisel (S) . “Når man ikke ønsker at genbesætte en stilling, så er det et tegn på, at man ønsker at privatisere brandvæsnet. Men jeg håber da, at vi kan beholde et kommunalt brandvæsen med de lave responstider, det har”, siger han.

Carl Suhr-Jessen blev fritaget for tjeneste efter en episode, hvor han ikke var til at få fat på, selv om han havde vagt. Brandchefen erkendte sin fejl, men forstod ikke, at kommunen reagerede med at fritage ham for tjeneste. “Det er en voldsom reaktion på en forholdsvis lille forseelse. Jeg synes ikke, der er sammenhæng i det”, udtalte han dengang til Villabyerne. Efter episoden igangsatte Gentofte Kommune en ekstern undersøgelse af forløbet, og det hele er altså nu afsluttet med den indgåede aftale, der betyder at Carl Suhr-Jessen nu er tidligere brandchef.

Til september skal kommunalbestyrelsen tage stilling til et eventuelt udbud af brandslukningen. Trine Holmberg forventer dog først en endelig afklaring i løbet af 2009.

Annonce