Gør klar til nyt udbud af SINE-driften

Arkivfoto

Statens kontrakt om drift af beredskabernes fælles radionet, SINE, løber frem til 2020 med mulighed for et års forlængelse. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation gennemførte derfor i 2016-2017 en teknisk dialog med markedsaktører om det kommende genudbud SINE, og forventningen er nu, at udbuddet kan igangsættes i 2018.

Rigspolitiet forventede oprindeligt, at man kunne annoncere et udbud i løbet af 2017. Nu konstaterer Rigspolitiet imidlertid, at det tidligst bliver muligt at indlede udbuddet i løbet af 2018.

Ved det kommende udbud vil der blive lagt vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark. Det oplyser Rigspolitiet.

Nettet skal desuden leve op til en række strenge krav til sikkerhed, stabilitet og tilgængelighed, og der skal være funktioner til at understøtte kritiske beredskabsbehov som f.eks. gruppekald, nødopkald, individuelle kald, afsendelse og modtagelse af positionsdata fra radioer, push-to-talk og overførelse af databeskeder.

Annonce