Grøn bølge til brandfolk kan forbedre dårlige afgangstider i Næstved

Google Maps
Brandstationen i Næstved

De seneste år har Næstved Brand & Redning konsekvent haft nogle af landets dårligste afgangstider, hvor kun godt halvdelen af brandudrykningerne afgår inden for de krævede 5 minutter. En væsentlig årsag til problemerne med at overholde 5-minutters-kravet er de trafikale forhold i området omkring brandstationen i Næstved, men nu vil brandvæsenet arbejde for at få etableret grønne bølger til deltidsbrandfolkene, så de bliver mødt af grønt lys i krydsene.

Det følger af dimensioneringsbekendtgørelsen, af brandvæsenets førsteudrykning skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter modtagelsen af alarmen. Men i Næstved har der i lang tid været store problemer med at overholde kravet, og i maj var det for brandvæsenet som helhed kun 55 procent af udrykningerne, der afgik inden for 5 minutter.

Ifølge Næstved Brand & Redning er det især de trafikale forhold i området omkring brandstationen på Manøvej, som giver problemer, når deltidsbrandfolkene skal køre fra deres arbejdsplads eller hjem til brandstationen. Lysregulerede vejkryds, trafikdæmpende foranstaltninger og øget trafiktæthed forsinker således brandfolkene – og dermed brandudrykningerne.

Forsinkelse på op til 75 sekunder

Et særligt problem er de fem lysregulerede kryds omkring brandstationen. Hvis en brandmand når frem til et af disse kryds, netop som signalet skifter til rødt, vil han nemlig skulle vente i op til 75 sekunder, inden der er grønt, og han kan fortsætte. Det er lang tid, når der kun er 5 minutter at løbe på.

Men nu vil Næstved Brand & Redning arbejde på at reducere ventetiden i de lysregulerede kryds. Inspireret af et lignende projekt i Helsingør vil brandvæsenet nemlig i samarbejde med vejmyndighederne undersøge muligheden for, at deltidsbrandfolkene får prioriteret grønt lys i krydsene.

I praksis sker prioriteringen ved, at deltidsbrandfolkenes biler forsynes med en Brobizz-lignende sender, der kommunikerer med en modtager ved lyskrydsene. Når deltidsbrandmanden er ca. 150 meter – svarende til ca. 9 sekunders køretid – fra lyskrydset, registreres det af signalanlægget, og hvis der allerede er grønt lys, bliver dette forlænget, så deltidsbrandmanden er sikker på at nå med over. Hvis der er rødt, sker der et gennemløb af signalprogrammet, således at andre trafikanter fortsat kan nå at komme ud af krydset. Beregninger viser, at der derved kan opnås en tidsmæssig besparelse på op til et halvt minut.

Vil ændre forkørselsretningen

Udover at man nu går i gang med at undersøge muligheden for ”grøn bølge” til deltidsbrandfolkene, skal det også overvejes, om det er muligt at vende forkørselsretningen på to fartdæmpende foranstaltninger med i alt fire chikaner. De er i dag indrettet således, at det er bilister med kørselsretning mod brandstationen, som skal holde tilbage for modkørende, og det sinker naturligvis brandfolkene.

En ændring af trafikforholdene vil være en langt billigere løsning end alternativet, som vil være flere fastansatte brandfolk på brandstationen i Næstved. Den mulighed blev drøftet i 2009, hvor man dog i stedet valgte at øge fokus på deltidsbrandfolkenes bopæl og arbejdsplads, når der sker nyansættelser. I forbindelse med kommunens nye dimensioneringsplan, som ventes at være klar til efteråret, vil brandvæsenet dog atter behandle problemet og mulige løsninger, herunder øget brug af fastansatte brandfolk.

Annonce