Hadsk stemning mellem brandfolk og frivillige

Efter at beredskabschefen i Frederiksværk Kommune har måttet forlade jobbet, er kommunaldirektør Michael Graatang udpeget til fungerende beredskabschef. “Det er åbenlyst for enhver, at der er problemer, og de har i hvert fald stået på lige så længe jeg har været i kommunen, d.v.s. seks år. På et informationsmøde den 27. september oplevede jeg næsten hadsk stemning, og det var meget overraskende for mig”, siger han om situationen.

Det er den lokale avis, Frederiksværk Ugeblad, der har interviewet Michael Graatang om den kaotiske situation i det lokale beredskab:

Hvorfor er problemerne ikke blevet løst?

“Det ved jeg ikke, og jeg forstår det ikke. Der har været sat masser af ressourcer ind på at løse dem, og den tidligere beredskabschef har fået masser af opbakning til at gøre det.

Hvordan skal problemerne så løses nu?

“Jeg har ikke noget let bud på det, men vi må arbejde videre. Det handler om at få folk til at arbejde sammen, men der er det specielle ved disse mennesker, at begge grupper har en lidt løs tilknytning til kommunen som arbejdsgiver og beredskabet som arbejdsplads. Deltidsbrandmændene har deres daglige arbejde andetsteds og bliver tilkaldt når der er brug for dem og får løn for deres indsats. De frivillige har også deres arbejde ved siden af og træder frivilligt og ulønnet til når der er brug for dem”.

Dårligt samarbejde risikerer vel at gå ud over beredskabets effektivitet?

“Samarbejdet er på et uacceptabelt lavt niveau, men nej, det tror jeg ikke. For det første er det kun i få tilfælde brandmænd og frivillige skal løse opgaver sammen, og når det sker foregår det under kommando. Så optræder alle professionelt. Det er mere hjemme i det dagelige samvær og arbejde med vedligehold o.l., hvor det er moderne ledelse der anvendes”.

Er der nye politiske signaler om at beredskabet skal afskaffe de frivillige?

“Nej, beredskabet skal fortsat bestå af deltidsansatte brandmænd og frivillige, og det skal bringes til at fungere”.

Hvad sker der nu?

“Vi er på vej med en reorganiseringsplan for beredskabet. Planen kommer til behandling på næste økonomiudvalgsmøde. Den nye organisering skyldes to ting – for det første at der skal spares ret store beløb i de kommende år, og for det andet at vi forbereder kommunesammenlægningen med Hundested og dermed også en sammenlægning af de to kommuners beredskaber. Planen går ud på nedlægge stillingen som beredskabschef og stillingen som beredskabsinspektør og i stedet nøjes med en viceberedskabschef, som bliver øverste chef for både brandmænd og frivillige. Med andre ord spoler vi tiden tilbage til før Flemming Fejer Nielsen, der var beredskabsinspektør og daglig leder af brandvæsenet. I øjeblikket er forslaget til høring i kommunens samarbejdsudvalg og i de frivilliges beredskabsklub”.

Er det ikke drastisk at afskedige Kjeld Hougaard bare fordi han fortæller dig om sit syn på problemerne?

“Jeg kan ikke udtale mig om en personsag. Men generelt om den slags kan jeg sige, at medarbejderne naturligvis har ytringsfrihed, men under ansvar. Det betyder, at man ikke skal optræde illoyalt og svine sine ledere og kolleger til. Hvis en medarbejder oplever f. eks. chikanerier, dårligt samarbejde eller urimelige forhold, så skal de komme med de helt konkrete eksempler, og så vil de blive undersøgt til bunds”, siger Michael Graatang til Frederiksværk Ugeblad.

Mange af de frivillige overvejer imidlertid at stoppe i beredskabet i Frederiksværk. “Lige som mange andre af de frivillige overvejer jeg at flytte til et andet beredskab, for det gælder jo om at holde sin uddannelse ved lige. Vi ser tiden an lidt endnu i håb om at der kommer en god erstatning for Torben Hessner og at det lykkes at etablere et godt samarbejde med brandfolkene. Jeg håber kommunen tænker sig godt om”, siger frivillig Tobias Ranzow til Frederiksværk Ugeblad.

Som eksempel på det dårlige samarbejde nævner Tobias Ranzow, at de frivillige ikke længere må vise sig på brandstationen, end ikke for at få en kop kaffe, for brandfolkene vil ikke have, at de frivillige snuser rundt i deres ting.

Annonce