Beredskabsforbundets frivillige får ikke forrang i beredskabskommissionerne

Arkivfoto: Eimo Berg

De frivillige, som er tilknyttet Beredskabsforbundet, får ikke forrang i de nye beredskabers beredskabskommissioner. Det slår forsvarsminister Peter Christensen fast. I stedet vil forsvarsministeren fortsat lade det være op til de enkelte kommuner at beslutte, hvilke frivillige, som det er mest hensigtsmæssigt at inddrage i beredskabskommissionernes arbejde.

Efter de nuværende regler skal kommunalbestyrelserne udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke allerede indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. De frivillige har således i dag en ”fast plads” i beredskabskommissionen – enten som medlem eller observatør. Disse regler blev indføjet efter den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002.

I forbindelse med den planlagte ændring af beredskabsloven har Socialdemokraternes Annette Lind spurgt forsvarsministeren, om han vil medvirke til at sikre, at de frivillige fra Beredskabsforbundet får en fast plads i beredskabskommissionerne. Men det kommer ikke til at ske, fastslår forsvarsministeren.

”Jeg er meget tilfreds med, at beredskabsloven sikrer de frivillige repræsentation i beredskabskommissionerne. Men jeg finder efter grundig overvejelse ikke grundlag for at ændre de hidtidige regler, hvorefter kompetencen til at udpege en repræsentant for de frivillige er henlagt til kommunalbestyrelserne”, lyder det fra Peter Christensen, som tilføjer:

”Jeg har således tillid til, at kommunerne fortsat er de bedste til at vurdere, hvilke frivillige, det – ud fra den måde det lokale frivilligarbejde og anvendelse er tilrettelagt – er mest relevant at inddrage i arbejdet i beredskabskommissionen. Jeg skal i den forbindelse minde om, at tilknytningen som frivillig til det kommunale redningsberedskab ikke er betinget af, at den frivillige er medlem af Beredskabsforbundet”.

Annonce