Brandvæsen

Kommunale brandfolk flytter ind hos Falck

Allerede om et par måneder flytter de kommunale brandfolk i Frederiksværk formentlig ind på byens Falck-station. Kommunen vil nemlig bruge den nuværende brandstation til aktiviteter for byens unge, og på Falck-stationen er der plads til de tre brandkøretøjer og brandmandskabet. Forventningen er, at en fælles station vil give synergi.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk vrede over flytning af tankvogn

I dag råder beredskabet i Halsnæs Kommune over i alt fire tankvogne, fordelt med to i Hundested og to i Frederiksværk. Men mens de to tankvogne i Hundested er af nyere dato, så er begge tankvogne i Frederiksværk ældre og nedslidte. Den ene tankvogn i Frederiksværk må nu skrottes, og derfor vil kommunen flytte en af Hundesteds tankvogne til Frederiksværk – selv om Beredskabsstyrelsen anbefaler, at der er to tankvogne på hver station. Kommunens beslutning falder ikke i god jord hos brandfolkene.

Brandvæsen

Tidligere brandmand beskylder kommune for at lyve

Har brandfolkene i Frederiksværk brugt alle pengene på uniformer? Ledes hele beredskabet simpelthen dårligt? En af de tidligere brandfolk i beredskabet i Frederiksværk, Kjeld Hougaard, mener, at der bør laves en uvildig undersøgelse af beredskabet. Han har fået aktindsigt i beredskabets regnskaber for perioden 2003-2005, hvor beredskabet hvert år overskred sit budget. Og han konkluderer, at forvaltningen har løjet overfor byrådet om beredskabets økonomi.

Google Streetview
Brandvæsen

Brand på Falck-stationen i Frederiksværk

“En ukrudtsbrænder er god på åbne områder, men gå ikke tæt på bygninger.” Dette råd kommer fra udrykningsleder Tommy Nielsen, Falck. Han taler af erfaring, for torsdag eftermiddag gik der ild i Falck-bygningen på Hundestedvej, da en Falck-medarbejder ville aflive ukrudtet langs den ene gavl.

Brandvæsen

Hadsk stemning mellem brandfolk og frivillige

Efter at beredskabschefen i Frederiksværk Kommune har måttet forlade jobbet, er kommunaldirektør Michael Graatang udpeget til fungerende beredskabschef. “Det er åbenlyst for enhver, at der er problemer, og de har i hvert fald stået på lige så længe jeg har været i kommunen, d.v.s. seks år. På et informationsmøde den 27. september oplevede jeg næsten hadsk stemning, og det var meget overraskende for mig”, siger han om situationen.

Brandvæsen

Alvorlig uro i brandvæsenet i Frederiksværk

Beredskabschefen er efter 40 år i brandvæsenet blevet afskediget, og har erkendt, at han ikke kunne skabe ro i brandvæsenet. Hans næstkommanderende har sagt op, og en brandmand er blevet fritaget for tjeneste og indstillet til afskedigelse. Og de lønnede brandfolk og de frivillige strides indbyrdes. Der er alvorlig uro i brandvæsenet i Frederiksværk, og nu skal der laves en plan for omorganisering af hele beredskabet.