Debat: Holdledere kan varetage teknisk ledelse ved så godt som alle indsatser

Af Karsten Andersen, formand for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk

På baggrund af indlægget på BeredskabsInfo, hvori Beredskabsstyrelsen går i rette med Faxe Kommune, fordi kommunen agter at benytte sig af deltidsansatte indsatsledere, føler jeg, som formand for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, trang til at fremkomme med nogle bemærkninger og holdninger.

For det første har Faxe Kommune, ligesom mange andre kommuner, i årevis anvendt deltidsansatte indsatsledere, som har udført et godt og solidt håndværk, som alle beredskabsaktører og myndigheder har været meget tilfredse med.

Argumentationen med at meget viden og oplysninger på specifikke områder vil gå tabt, såfremt indsatsledelsen ikke varetages af kommunalt ansatte embedsmænd, forekommer noget søgt. Det er i hvert fald ikke de toner, som hidtil har lydt fra Beredskabsstyrelsen.

Efter Landsklubbens opfattelse burde styrelsen i stedet forholde sig til den oplagte mulighed, der er åbnet, for at holdlederne som udgangspunkt varetager den tekniske ledelse på skadestedet. Først når holdlederen finder behov for det, tilkalder han en egentlig indsatsleder fra en bagvagt, som kan være kommunal eller tværkommunal. I Landsklubben er vi overbevist om, at den tekniske ledelse ved så godt som samtlige indsatser med succes vil kunne varetages af holdledere.

På den måde kan der, på en faglig korrekt måde, gøres op med den mangeårige overflødige og konservative anvendelse af indsatsledere, som i øvrigt er en særdeles kostbar løsning.

Landsklubben har, som høringspart i forbindelse med den kommende aftale om beredskaberne, peget på netop denne mulighed.

Annonce