Brandfolk skal gøre rent på brandstationerne for at undgå fyringer

Den nye dimensioneringsplan for Københavns Brandvæsen stod til at koste 22 brandfolk jobbet, men nu ser det ud til, at fyringerne kan undgås. Men prisen er, at de københavnske brandfolk må påtage sig en række nye opgaver, som kan give besparelser for brandvæsenet. Således bliver det fremover brandfolkene selv, som skal stå for rengøringen på de københavnske brandstationer – i stedet for et eksternt rengøringsfirma, som nu har fået opsagt sin kontrakt.

I Københavns Brandvæsens nye struktur er der nedlagt i alt ni døgnpladser. Brandstationerne Dæmningen og Østerbro har hver mistet to døgnpladser, mens sammenlægningen af pioner- og røgdykkertjenesterne til en ny specialtjeneste har reduceret antallet af døgnpladser fra 15 til 10. De ni døgnpladser svarer til ca. 45 brandfolk, og der var udsigt til, at 22 mand måtte fyres.

Efter forhandlinger mellem Københavns Brandvæsen og mandskabet ser det imidlertid ud til, at fyringerne kan undgås. Forudsætningen er dog, at brandfolkene selv finansierer omkostningerne til de 22 overtallige brandfolk ved at påtage sig opgaver, som giver brandvæsenet en tilsvarende besparelse. Og en af de opgaver er rengøringen på brandstationerne, som i dag varetages af et eksternt rengøringsfirma. Fremover vil brandfolkene således skulle kaste sig over rengøringen, når der ikke er udrykninger.

Meningen er, at rengøringsopgaven skal varetages, indtil naturlig afgang har ført til, at der ikke længere er overtallige brandfolk. Dog vil brandfolkene maksimalt skulle gøre rent i to år.

Yderligere besparelser skal hentes gennem oprettelsen af et særligt korps, som skal rykke ud til tyverialarmer. Her ventes 18 brandfolk at skulle gennemgå den lovpligtige vagtuddannelse og derefter indgå i vagtkorpset i en turnus med døgnvagter 2/3 af året og nattevagter 1/3 af året. Senere skal der også etableres et nyt servicekorps.

Annonce