Indførelsen af nye SINE-skadestedssæt udskydes

Arkivfoto

Det blev tidligere på året besluttet at udvide antallet af skadestedssæt på SINE-radionettet fra 200 til 232 og indføre 100 nye assistance-skadesæt. Egentlig skulle udvidelsen ske fra årsskiftet, men en del beredskaber har endnu ikke fået opdateret deres radioer – så nu bliver de nye skadestedsæt først tilgængelige fra april.

Det var TOAS (forummet for den Tværgående Operativ Anvendelse af SINE), der i foråret 2016 besluttede at udvide antallet af skadestedssæt i SINE fra 200 til 232 og indføre 100 nye assistanceskadesæt (300-399) med kun én talegruppe. Beslutningen blev taget på baggrund af en række anbefalinger fra en tværsektoriel arbejdsgruppe, der over en længere periode havde søgt at optimere brugen af SINE i de danske beredskaber.

De nye skadestedsæt skulle efter planen have været taget i brug den 1. januar 2017, efter at samtlige beredskabssektorer havde opdateret deres radioer i løbet af 2016. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation oplyser imidlertid, at man har erfaret, at ikke alle beredskaber er i hus med opdateringen.

Det er derfor besluttet at udskyde anvendelsen af de 32 nye skadestedssæt til den 1. april 2017, således at de sidste radioer kan nå at blive opdateret i den mellemliggende periode.

Allerede fra årsskiftet kan de 100 nye assistance-skadesæt dog tages i brug af politiet og regionerne i forbindelse med eskortekørsel, hvor ambulancer eskorteres af politiet. Desuden kan Beredskabsstyrelsen og politiet anvende assistance-skadesæt til politimæssige opgaver. De øvrige beredskabsmyndigheder kan ikke anvende de 100 nye assistance-skadesæt før den 1. april 2017.

Annonce