Brandfolk opfordrer regeringen til at droppe fælles radionet

Et nyt, fælles radionet for det danske beredskab vil blive alt for dyrt set i forhold til radionettets fordele. I stedet bør milliarderne anvendes på at styrke det daglige beredskab. Det mener Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), som opfordrer regeringen til at opgive planerne om at indføre et Tetra-baseret radionet og i stedet satse på de eksisterende kommunikationssystemer, der ifølge LFDB dækker både det nuværende og fremtidige behov.

“Vi har aldrig har kunnet se værdien i at investere de enorme summer der efter vores opfattelse bliver tale om. Som det ser ud for nuværende bliver der tale om en investering på mere end en milliard kroner, alene i anlægsudgifter. Driftsudgifterne er der tilsyneladende ikke på nuværende tidspunkt klarhed over”, skriver LFDB’s formand, Karsten Andersen, i en kommentar til det lovforslag fra Forsvarsministeriet, som skal gøre det obligatorisk for alle dele af beredskabet at bruge det kommende radionet.

“På den baggrund, og endvidere med den begrundelse at investeringer i den størrelse, og de udgifter der bliver tale om i dagligdagen, vil være for store i forhold til de eventuelle fordele et fælles kommunikationsnet vil kunne give, skal Landsklubben anbefale, at lovforslaget ikke fremsættes som anført. Det er vores opfattelse, at problemstillingerne ved et fælles net ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Vi er af den overbevisning, at en gennemgribende undersøgelse, med bl.a. de økonomiske konsekvenser blotlagt, vil vise at der ikke er behov for et fælles radionet”, skriver LFDB.

“Det er endvidere vores opfattelse, at den nuværende kommunikation, med de muligheder der allerede findes, er dækkende for behovet og de behov der vil kunne opstå i fremtiden. I forbindelse med planerne om beredskabsaftale 2007 har adskillige interessenter givet udtryk for at det daglige lokale beredskab bør styrkes, ikke mindst med baggrund i bekæmpelse af eventuelle terrorangreb mod Danmark. Landsklubben har givet udtryk for denne holdning og skal på den baggrund, og ligeledes med baggrund i at vi finder et fælles radiokommunikationsanlæg helt overflødigt, foreslå at planerne om indførelsen opgives. En del af de derved sparede midler vil kunne investeres til gavn for beredskabsaftale 2007, hvilket borgerne i Danmark vil få langt mere gavn af”, slutter LFDB sin kommentar til forsvarsministeriet.

Annonce