Efter lang forsinkelse: Nu sendes SINE-netværket i udbud

Arkivfoto

Egentlig skulle det være startet i 2019, men Rigspolitiets udbud af driften af SINE-netværket er gang på gang blevet forsinket. I mellemtiden er kontrakten med den nuværende leverandør, Dansk Beredskabskommunikation, udløbet uden mulighed for forlængelse. Så i øjeblikket drives SINE-netværket på baggrund af en nødløsning. Men nu ser et udbud ud til at kunne iværksættes. Og det bliver teknologineutralt.

Siden 2007 har det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation stået for driften af det danske SINE-radionetværk, som er baseret på Tetra-teknologien. SINE har ca. 45.000 brugere fra primært brandvæsenet, ambulancetjenesten og politiet.

Allerede i 2019 fik Rigspolitiet Folketingets opbakning til at indlede et nyt udbud af driftsopgaven. Rigspolitiet iværksatte imidlertid ikke udbuddet, og i maj 2021 udløb kontrakten med Dansk Beredskabskommunikation efter flere forlængelser, hvorefter den ikke kunne forlænges yderligere. I stedet blev der lavet en nødløsning, hvor kontrakten – uden juridisk grundlag herfor – er blevet forlænget for at sikre stabil drift. Forlængelsen gælder frem til udgangen af 2024.

Staten kan overtage nettet

Nu har Folketinget så tilsluttet sig en ny og revideret plan for udbuddet, som fortsat vil indebære, at der udbydes én samlet ydelse, som indeholder både adgang til nettet samt drift og vedligehold af nettet i en given periode. Opgaven udbydes til en privat leverandør, som det er tilfældet i den nuværende kontakt, og det vil således fortsat være en privat leverandør, der ejer og driver nettet.

Der vil imidlertid ikke blive stillet krav til teknologivalget, og leverandører kan derfor vælge at byde ind med løsninger, der er baseret på andre teknologier end Tetra. Udbuddet vil dog blive udformet på en måde, der giver staten en mulighed for – men ikke en pligt til – køb af nettet ved udløbet af den kommende kontraktperiode.

Udbud koster 31 mio. kr.

I perioden fra 2008 til 2021 har SINE kostet 0,6 mia. kr. i etablering og 1,5 mia. kr. i drift. Selve udbudsprocessen, som nu indledes, ventes at koste ca. 31 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Samtidig varsler Rigspolitiet, at man muligvis heller ikke kan overholde tidsplanen for nødløsningen, hvor den nuværende kontrakt er forlænget til udgangen af 2024. Det kan således blive nødvendigt atter at forlænge kontrakten med Dansk Beredskabskommunikation uden udbud.

Annonce