Ingen regninger når beredskabets udrykninger forårsages af kådhed

Når landets beredskabscentre må rykke ud til redningsaktioner, hvor en person er kommet i nød, fordi vedkommende i kådhed eller forsætligt har bragt sig selv i fare, udløser det ikke en regning fra beredskabet. Det viser de seks statslige beredskabscentres praksis, oplyser forsvarsminister Nick Hækkerup.

Det er flere episoder i Nordjylland, som har fået folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) til at spørge forsvarsministeren om beredskabscentrenes praksis på området. I Aalborg har beredskabet således haft en række redningsaktioner, hvor ”havnesvømmere” forsøger at svømme over Limfjorden og må reddes af beredskabet.

De seks statslige beredskabscentre har i den forbindelse oplyst, at de ikke søger – eller tidligere har søgt – at få dækket deres udgifter i forbindelse med redningsaktioner, som skyldes grov kådhed eller en forsætlig handling. Ifølge forsvarsministeren skal det imidlertid også ses i lyset af, at beredskabscentrene ikke fra politiet får oplysning om baggrunden for en redningsaktion. Officielt ved beredskabscentrene således ikke, om en konkret redningsaktion er forårsaget af grov kådhed eller en forsætlig handling.

Der findes ikke tilsvarende oplysninger om de kommunale brandvæseners praksis på området.

Annonce