Kalundborg vil også have grøn bølge til deltidsbrandfolk

Selv om Kalundborg Brandvæsen har ganske gode afgangstider, så er der ifølge brandvæsenet stadig plads til forbedringer. Derfor ønsker Kalundborg Brandvæsen at få etablere grønne bølger i Kalundborg by, så deltidsbrandfolkene kan nå hurtigere frem til brandstationen – efter samme model, som er indført i Helsingør og overvejes i Næstved. Sammen med ændring af en række hastighedsdæmpende foranstaltninger skal det give hurtigere brandudrykninger.

I Kalundborg Kommune afgik 88 % af brandudrykningerne i 1. halvår inden for de 5 minutter, som er kravet i dimensioneringsbekendtgørelsen. Det er en pæn fremgang i forhold til 2011, hvor andelen af rettidige udrykninger var 84 %, men lidt under landsgennemsnittet på 92 %. Derfor er der ifølge Kalundborg Brandvæsen plads til forbedring, og det kan ske ved at indføre grønne bølger for deltidsbrandfolkene.

De grønne bølger fungerer ved, at deltidsbrandfolkenes biler forsynes med en Brobizz-lignende sender, der kommunikerer med en modtager ved lyskrydsene. Når deltidsbrandmanden er ca. 150 meter – svarende til ca. 9 sekunders køretid – fra lyskrydset, registreres det af signalanlægget, og hvis der allerede er grønt lys, bliver dette forlænget, så deltidsbrandmanden er sikker på at nå med over. Hvis der er rødt, sker der et gennemløb af signalprogrammet, således at andre trafikanter fortsat kan nå at komme ud af krydset. Det kan give en tidsmæssig besparelse på ca. et halvt minut pr. vejkryds.

I Kalundborg by er der både kommunale og statslige vejkryds på deltidsbrandfolkenes rute til brandstationen, og Kalundborg Brandvæsen ønsker, at kommunens beredskabskommission retter henvendelse til vejmyndighederne for at få en aftale om etablering af grønne bølger.

Et andet problem, som påvirker brandvæsenets samlede udrykningstid negativt, er, at der de seneste år overalt i kommunen er etableret en række hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af skiltning, bump, indsnævringer af kørebanen og lignende. Her ønsker brandvæsenet, at beredskabskommissionen kontakter kommunens teknik- og miljøudvalg for at få ændret eller reduceret de hastighedsdæmpende foranstaltninger, som er mest generende for brandvæsenet, og for at få en aftale om, at fremtidige hastighedsdæmpende foranstaltninger skal forelægges brandvæsenet til udtalelse inden etableringen.

Beredskabskommissionen i Kalundborg Kommune skal onsdag tage stilling til de to forslag.

Annonce