Brandvæsen vil have grøn bølge under udrykninger

Med en investering på 1,8 mio. kr. vil Kalundborg Brand & Redning kunne etablere et system med grønne bølger i Kalundborg by. Dermed vil deltidsbrandfolkene automatisk få grønt lys, når de ved alarm er på vej til brandstationen, mens udrykningskøretøjerne tilsvarende vil blive sikret mod rødt i lyskrydsene, når de er på vej til brand- og ulykkessteder. Kalundborg Kommune vil dog ikke umiddelbart betale for de grønne bølger, men i stedet vil kommunen søge om penge fra TrygFonden.

Projektet med grønne bølger i Kalundborg omfatter syv lyskryds i Kalundborg by. Ideen er, at der ved hvert kryds etableres et styreapparat, og når brandstationens vagtcentral modtager en alarm, vil den melding blive overført til de enkelte kryds via radio.

I en periode på 15 minutter etableres der så en særlig udrykningsprioritering, hvor det sikres, at deltidsbrandfolkenes forsinkelse i lyskrydsene reduceres mest muligt. Det sker ved at deltidsbrandfolkenes privatbiler udstyres med en enhed, der svarer til en BroBizz. Når en bil er 150-200 meter fra lyskrydset, registreres det af en særlig enhed, hvorefter styreapparatet i lyskrydset sikrer, at brandmanden bliver mødt af grønt lys, når han er fremme ved krydset.

Når deltidsbrandfolkene er ankommet til brandstationen og kører afsted i udrykningskøretøjerne, så sikrer systemet med grønne bølger også, at udrykningskørslen bliver mindre farlig, da også udrykningskøretøjerne får grønt lys i de syv kryds.

I Kalundborg vil de grønne bølger koste ca. 1,8 mio. kr. i etablering. Det skal dække syv styreapparater til lyskrydsene, ni detekteringssteder, som kan registrere brandfolk og udrykningskøretøjer, etablering af en central på brandstationen samt radioenheder i brandfolkenes køretøjer og udrykningskøretøjerne.

Indtil videre har Kalundborg Kommune ikke ønsket et finansiere de 1,8 mio. kr., som de grønne bølger vil koste, men kommunens beredskabskommission har besluttet, at man vil søge TrygFonden om finansiering af projektet.

Annonce