KL: De kommunale beredskaber skal med i statslig beredskabsaftale

Når der senere på året skal forhandles en ny beredskabsaftale, så indgår de kommunale beredskaber ikke. Beredskabsaftalen omfatter nemlig kun det statslige beredskab, mens de kommunale beredskabers økonomi indgår i de generelle budgetforhandlinger mellem staten og KL. Men Danmark står overfor et ændret risikobillede, og derfor skal det beredskab, der står forrest og møder borgerne, tænkes med i beredskabsaftalen. Det mener KL.

Klimaforandringer, oversvømmelser, trusler om krig og terror, forsyningskrise, samt produktion og transport af grønne brændstoffer. Alt sammen en del af den ændrede virkelighed, som de kommunale beredskaber står overfor hver dag.

Men de nuværende beredskabsstrukturer er baseret på et forældet risikobillede. Det kalder på omfattende tilpasninger for at imødekomme den ændrede virkelighed. Det kræver en national indsats, der sikrer et robust beredskab, lyder opfordringen fra KL.

KL vil i den forbindelse gerne have de kommunale beredskaber med, når der senere på året skal forhandles en beredskabsaftale på Christiansborg.

Savner sammenhæng mellem risiko, planlægning og indsats

”Der er behov for klare mål og ansvarsfordeling mellem sektorer og mellem stat og kommuner. Det kræver nye kompetencer, uddannelse, øvelser, analyse- og planlægningsressourcer at sikre et robust beredskab på tværs. Når de resterende dele af forsvarsforliget skal forhandles på plads i løbet af 2024, skal kommunerne og det operationelle kommunale beredskab, der står forrest og møder borgerne, derfor tænkes med”, siger Birgit S. Hansen, der er formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg.

”Vi er bekymrede for, at de kommende forhandlinger om en ny beredskabsaftale vil overse det. Forsvarsforliget er en rammeaftale, der skal bringe det militære forsvar up-to-date. En del af det er, at der skal laves en beredskabsaftale. Det bør være en central del af en beredskabsaftale, at der tænkes i sammenhæng mellem risiko, planlægning og indsats. Den kritiske infrastruktur er sårbar. Hvad gør vi, hvis der ikke er elforsyning, rent drikkevand, spildevandafledning, fibernet?”, spørger Birgit S. Hansen.

”Vi kan ikke kan planlægge os ud af alt, men vi kan godt være beredte. I Sverige har de en minister for samfundssikkerhed. I Danmark har vi en forsvarsminister. I Sverige skal befolkningen forberede sig på kriser. I Danmark maner vi til besindighed. Vi kan ikke længere sidde på hænderne”, siger Birgit S. Hansen, som understreger, at KL ser det som et nationalt ansvar at sikre, at Danmark har de rette kompetencer og ressourcer til at håndtere fremtidens kriser.

Annonce